– Dette vil gi store gevinster for enkeltpasienter og samfunn; gjennom mer og bedre forskning og dermed bedre behandling, sier Bodil Rabben, divisjonsdirektør i Direktoratet for e-helse. Foto: Rebecca Ravneberg

Kontrakten på Helseanalyseplattformen verdt opptil 800 millioner

Direktoratet for e-helse lyser nå ut anbudet for det som direktør Christine Bergland har omtalt som et «stjerneprosjekt for leverandørene».

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

– Alle har lyst å vise at de har fått en kontrakt i et så demokratisk godt styrt og transparent samfunn som Norge. Det vil være et varemerke å ha nådd opp hos oss, sa Christine Bergland om kontrakten på Helseanalyseplattformen, under en konferanse i Tromsø i fjor.  

Helseanalyseplattformen skal, ifølge Direktoratet for E-helse, gi bedre, raskere, rimeligere og sikrere tilgang til helsedata på tvers av helseregistre og andre relevante datakilder.

Nå er anbudet lyst ut, og kontrakten har en verdi på mellom 400 og 800 millioner kroner, eksklusiv moms.  

– Det skjer mye
– Helsedataprogrammet er i god fart, det skjer mye og vi leverer det vi har planlagt innenfor tids- og kostnadsrammene. Vi jobber sammen med registerforvalterne for å samle helseregister-feltet for å få en mer felles saksbehandling av søknader fra forskere og andre som ønsker tilgang til helsedata. Felles søknadsskjema er et eksempel på slikt samarbeid og vi håper å få dette i bruk i løpet av høsten, skriver divisjonsdirektør Bodil Rabben i Direktoratet for e-helse, i en epost til Dagens Medisin.

–  Anskaffelse av Helseanalyseplattformen som vi nå er i gang med, blir viktig for å få et felles system som gjør det enklere å sammenstille og analysere data på tvers av ulike kilder.

– Dette vil gi store gevinster for enkeltpasienter og samfunn; gjennom mer og bedre forskning og dermed bedre behandling, sier Rabben.

Kontrakten skal i første omgang være treårig, men med en mulighet til forlengelse på inntil syv år, med en verdi på flere hundre millioner kroner.

Av interessentene som melder seg blir inntil fem prekvalifisert til å delta i konkurransen.

Powered by Labrador CMS