KREVENDE: – Det er et enormt omstillingsprosjekt som krever mye fra alle som deltar, sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol om Helseplattformen tirsdag. Her avbildet under Arendalsuka i august.

Foto: Lars Brock Nilsen

Helseministeren: – Helseplattformen er en het potet

Helseminister Ingvild Kjerkol har tro på at Helseplattformen kan bli et digitalt vannskille, og sier at hun tar bekymringsmeldingene fra fagfolk på største alvor.

Publisert

HELLERUDSLETTA (Dagens Medisin): Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol innledet plenumsesjonen «Norge og Norden i verden» på kongressen E-helse i Norge (EHiN) tirsdag formiddag.

Ministeren benyttet blant annet anledningen til å si at hun har fått med seg utfordringene og bekymringsmeldingene som er kommet i forbindelse med innføring av Helseplattformen i Trøndelag, som hun kalte en het potet.

Kjerkol sa at det å gå i front med implementeringen nok er tøft, og at store endringer er krevende, men nødvendig.

– Det er et enormt omstillingsprosjekt som krever mye fra alle som deltar.

– Vi tar bekymringsmeldingene fra fagfolk på største alvor. Løpende risikovurderinger, ekstra bevilgninger og avlastning er på plass for å sikre kvalitet, pasientsikkerhet og arbeidsmiljø i en krevende innføringsperiode.

Helseministeren sa at hun har tiltro til at Helseplattformen kan bli et digitalt vannskille som kommer pasienter og fagfolk til gode.

– Det vil være en viktig milepæl for utvikling og samhandling i helsetjenesten.

TALE: Ingvild Kjerkol innledet sesjonen «Norge og Norden i verden» på kongressen E-helse i Norge (EHiN). Foto: Martin Gray.

– Regjeringen har en ny tilnærming

Dagens Medisin har tidligere omtalt at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett for neste år, ikke prioriterer å bevilge midler til det videre arbeidet med Felles Kommunal Journal (FKJ).

Håkon Einar Grimstad, daglig leder i Felles kommunal journal (FKJ) interim, har tidligere uttalt til Dagens Medisin at han mener regjeringens kutt er foretatt på feil grunnlag. Han sa at han nå setter sin lit til at Stortinget tar grep.

Helseministeren var tirsdag tydelig på at regjeringen står fast ved sine prioriteringer når det gjelder journalløsningen.  

– Regjeringen avvikler finansiering av Felles Kommunal Journal, uttalte Kjerkol. 

Direktoratets vurdering

Helseministeren sa at regjeringens plan for e-helsefeltet vil samles og komme i nasjonal helse- og samhandlingsplan i 2023.

Selv om regjeringen kutter finansieringen av FKJ, vil regjeringen støtte kommunenes behov og ønsker, sa Kjerkol.

Om FKJ får beholde bevilgede midler for å ferdigstille arbeidet som gjøres nå, er det Direktoratet for e-helse som avgjør etter søknad fra KS.

Kjerkol uttalte på Dagsnytt 18 i oktober at regjeringen ønsker å bidra til at det skjer konkrete investeringer i bedre og mer moderne journalløsninger. 

– Og at vi henter disse løsningene i leverandørmarkedet.

Tirsdag uttalte hun at regjeringen har nå en ny tilnærming til å realisere «Én innbygger – én journal». Det skal legges mer vekt på felles plan og rammeverk, som skal bidra til at leverandørene får mer forutsigbarhet.

– Vi skal etablere helseteknologiordningen som har som mål å styrke kommunenes evne til å bruke og stimulere til samhandling mellom kommune og spesialisthelsetjeneste.

Powered by Labrador CMS