2024: Foreløpig  foregår utprøvingen av pasientens legemiddelliste bare i ett område av Helse Vest. – Nasjonal innføring av pasientens legemiddelliste er planlagt fra 2024, sier Ivar Thor Jonsson i e-helsedirektoratet.  Foto: Direktoratet for e-helse

2024: Foreløpig  foregår utprøvingen av pasientens legemiddelliste bare i ett område av Helse Vest. – Nasjonal innføring av pasientens legemiddelliste er planlagt fra 2024, sier Ivar Thor Jonsson i e-helsedirektoratet. 

Foto: Direktoratet for e-helse

To år til nasjonal innføring av pasientens legemiddelliste starter

Direktoratet for e-helse følger nøye med på utprøvingen av pasientens legemiddelliste i Helse Bergen. Men det kan ta tid før en løsning kan bli klar i resten av landet.

Fra i dag av kan Haraldsplass diakonale sykehus og fastlegene i nedslagsfeltet kommunisere gjennom pasientens legemiddelliste (PLL). 

Ivar Thor Jonsson, avdelingsdirektør i avdeling legemidler i Direktoratet for e-helse sier de er veldig glad for at Haraldsplass Diakonale sykehus og Mottaksklinikken på Haukeland universitetssjukehus nå er klare til å ta i bruk pasientens legemiddelliste.

Felles kilde til informasjon

– Sykehusene har allerede mottatt pasienter en stund, som har fått opprettet pasientens legemiddelliste hos sin fastlege. Nå skal utvalgte leger på sykehusene begynne å sende en oppdatert liste tilbake til fastlegene, etter behandling ved sykehuset.

– Det betyr at både pasientene, legene på sykehuset og fastlegen får en felles og god kilde til legemiddelinformasjon. Etter hvert vil flere sykehusleger inkluderes, sier Jonsson, som også er programeier for program pasientens legemiddelliste. 

– Målet er at alle som behandler pasienten skal ha tilgang til riktig legemiddelinformasjon, og kan oppdatere i samme liste. Når Haraldsplass diakonale sykehus og Haukeland universitetssjukehus som første sykehus begynner å oppdatere pasientens legemiddelliste etter behandling, er det et viktig steg både for kvaliteten på legemiddelbehandling, pasientsikkerheten og videre utbredelse av pasientens legemiddelliste, legger han til. 

Stegvis utvidelse

Foreløpig foregår utprøvingen av pasientens legemiddelliste bare i et område av Helse Vest, i samarbeid med Norsk Helsenett, Haukeland universitetssjukehus, Haraldsplass diakonale sykehus, fastleger og Bergen kommune.

– Når kan PLL også bli tilgjengelig andre steder i landet?  

–  Det er alltid i starten av en utprøving at man finner de største forbedrings-områdene. Derfor er det viktig å  prøve ut forsiktig, slik at færrest mulig helsepersonell påvirkes samtidig som man får nødvendige erfaringer. I Bergen har vi løpende og tett dialog med de kliniske miljøene om endringer i de nasjonale løsningene for å bedre pasientsikkerheten. Vi vil videre bruke disse erfaringene til å legge gode planer for full nasjonal innføring av pasientens legemiddelliste, sammen med aktørene i helsetjenesten, sier Jonsson.

Ett helseforetak per region

Nasjonal innføring av pasientens legemiddelliste er planlagt fra 2024, med oppstart i ett helseforetaks-område i hver region.

– Utprøvingen i Bergen utvides til 2023, hvor vi planlegger å fortsette utbredelsen av pasientens legemiddelliste i Helse Bergen, til fastlegene, Bergen kommune og kommunene rundt, oppsummerer han. 

Powered by Labrador CMS