VIKTIG SATSINGSOMRÅDE: - Som et ledd i å sikre god nok kapasitet i fremtiden er brukerstyrte poliklinikker ett av flere viktige satsingsområder, sier fagdirektør i Helse Sør-Øst, Ulrich Spreng.
VIKTIG SATSINGSOMRÅDE: - Som et ledd i å sikre god nok kapasitet i fremtiden er brukerstyrte poliklinikker ett av flere viktige satsingsområder, sier fagdirektør i Helse Sør-Øst, Ulrich Spreng.

Spørreskjema til kronisk syke istedenfor rutinesjekk

Pasientene slipper unødvendige legetimer og Helse Sør-Øst sparer penger.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge en pressemelding fra det regionale helseforetaket er brukerstyrt poliklinikk en ny behandlingsform som sparer både pasient og sykehus for unødvendige kontrolltimer og stadig flere pasienter følges nå opp hjemmefra ved hjelp av digitale spørreskjemaer.

«På denne måten sikres det tilstrekkelig kapasitet til de pasientene som trenger det i fremtiden.»

Helse Sør-Øst hadde 5,2 millioner polikliniske konsultasjoner innen somatiske spesialisthelsetjenester, og forventer at dette til øke til 6,9 millioner i 2040.

Metoden er i dag under etablering ved syv helseforetak rundt om i landet.

Vinn-vinn

I fjor høst omtalte Dagens Medisin en rapport fra FHI på vegne av Helsedirektoratet, om digital hjemmeoppfølging. Denne konkluderte med at digital oppfølging i hjemmet ikke minsket ressursbruk -foreløpig.

– Det er usikkert om dette faktisk bidrar til å optimalisere og effektivisere ressursbruken i helsetjenesten. Vi mener alle at potensialet er der, men det er ikke en «magic bullet» sa fagdirektør Kåre Birger Hagen i FHI, men understreket samtidig at det var vanskelig å konkludere sikkert ut fra enkeltstudier. Rapporten bygget på tre studier fra Norge og Danmark, og fem artikler.

Helsedirektoratet uttalte i samme sak at de forventet å se en gevinst i ressursbruk i fremtiden, og i pressemeldingen fra Helse Sør-Øst uttaler de at brukerstyrt poliklinikk er det tiltaket som har størst konsekvens for den polikliniske kapasiteten i helseforetakene - men først og fremst sparer den pasientene for unødvendige sykehusbesøk, understreker de.

- Som et ledd i å sikre god nok kapasitet i fremtiden er brukerstyrte poliklinikker ett av flere viktige satsingsområdene rundt digital hjemmeoppfølging i Helse Sør-Øst, sier fagdirektør i Helse Sør-Øst, Ulrich Spreng og viser til at det har vært en betydelig vekst i antall polikliniske konsultasjoner de siste årene.

Spreng forventer at veksten vil fortsette om man fortsetter med denne arbeidsformen.

Ikke faste timer

Ifølge pressemeldingen har denne behandlingsformen potensiale til å håndtere veksten i poliklinikkene de neste 15 årene.

I stedet for at sykehusene setter opp faste timer til pasienter med kroniske lidelser, får pasientene i stedet tilsendt et digitalt spørreskjema som deretter vurderes elektronisk, og kontrollers av sykepleier og lege ved behov. I tillegg kan pasientene sende inn skjemaet på eget initiativ.

Vestre Viken var for øvrig ett av de første foretakene til å ta i bruk behandlingsformen, og har siden 2019 tilbudt epilepsipasienter ved sykehuset digital oppfølging.

«Så langt har denne løsningen vært vinn-vinn for både pasienter og ansatte. Pasientene spares for mange unødvendige turer til en poliklinikk, og de ansatte får kapasitet til å behandle langt flere pasienter» skriver de i pressemeldingen.

Flere helseforetak følger nå etter og metoden er i dag under etablering ved syv helseforetak rundt om i landet.

- Helse Sør-Øst har i år og neste år satset på at alle helseforetak og sykehus i regionen skal ta denne arbeidsformen i bruk, sier Spreng.

Powered by Labrador CMS