HAR FÅTT FORSKNINGSMIDLER: Sindre Lee-Ødegård skal forske på type 2-diabetes blant innvandrere som har kommet til Norge fra Sør-Asia.
HAR FÅTT FORSKNINGSMIDLER: Sindre Lee-Ødegård skal forske på type 2-diabetes blant innvandrere som har kommet til Norge fra Sør-Asia.

Skal forske på hvorfor innvandrere fra Sør-Asia oftere får diabetes

Folk som innvandrer til Norge fra Pakistan som voksne er blant gruppene som er ekstra utsatt for diabetes. Lege Sindre Lee-Ødegård har fått 16 millioner til å forske på årsaken.

Publisert Sist oppdatert

Sindre Lee-Ødegård er forsker ved avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin ved Oslo universitetssykehus (OUS). Han er også forsker ved Universitetet i Oslo tilknyttet Oslo diabetesforskningssenter.

Lee-Ødegaard forteller at innvandrere i Norge fra Sør-Asia er en gruppe med veldig forhøyet risiko for å få type 2-diabetes.

Nå skal legen forske på hvorfor norske innvandrere fra Sør-Asia har høyere risiko for å utvikle type 2-diabetes enn etniske nordmenn, til tross for en lavere kroppsmasseindeks (KMI).

10 millioner kroner

Lee-Ødegård har mottatt 10 millioner danske kroner, som med dagens kurs tilsvarer rundt 16 millioner norske kroner fra den danske stiftelsen Novo Nordisk foundation. Novo Nordisk foundation er hovedeier i Novo groups, som blant annet består av Novo Nordisk AS og Novozymes AS. Novo Nordisk AS produserer slankemedisinene Wegovy, Osempic og Saxenda.

Tildelingen skjer uavhengig av Novo Nordisk-eierskapet. Lee-Ødegårds prosjekt ble vurdert av forskere innenfor feltet uten tilknytning til legemiddelfirmaet.

Får økt diabetesrisiko i Norge

Til sammen bor det rundt 80.000 mennesker i Norge med bakgrunn fra India, Pakistan, Sri Lanka og Bangladesh.

– Når voksne innvandrere flytter hit fra disse landene øker risikoen for type 2-diabetes voldsomt. Vi ser at folk i denne gruppen får type 2-diabetes fem til ti år tidligere enn nordmenn får, og ved en mye lavere KMI. I tillegg utvikler de ofte mer alvorlige komplikasjoner av diabetes, til tross for mer intens behandling, sier Lee-Ødegård.

Oslo diabetesforskningssenter og Lee-Ødegaard har startet et prosjekt de har kalt Diasa, om diabetes hos sør-asiatiske innvandrere i Norge, for å forstå diabetes bedre og designe behandlingen bedre for denne gruppen. Det er dette prosjektet Lee-Ødegård skal videreutvikle.

Man vet ikke hva som er årsaken til at personer fra Sør-Asia er så disponert for type 2-diabetes, men det ser ut som at de har lavere insulinfølsomhet og insulinrespons ved matinntak, og de har ofte mindre muskelmasse og mer fettmasse i indre organer, slik som i leveren og i bukspyttkjertelen.

– Når de kommer til Norge og utsettes for mye kaloritett og ultraprosessert mat, da går det ofte galt. Det er noe med kombinasjonen av mat, livsstil og gener, sier Lee-Ødegård.

Et understudert område

Diasaprosjektet skal gjøre avanserte analyser, ta prøver av fettvev og muskelvev og samle data om blant annet genene, proteinene og epigenetikken.

Resultatene av statistiske analyser av disse dataene skal brukes for å designe flere nye randomiserte kontrollerte studier. Det er studier som tester effekten av ulike molekyler og legemidler for å behandle type 2-diabetes, slik som SGLT2-hemmere og GLP-1-analoger.

Det finnes lite forskning på sør-asiater og type 2-diabetes. Lee-Ødegård vil kartlegge hele den molekylære prosessen som leder fram til type 2-diabetes hos personer fra Sør-Asia.

– Type 2-diabetes hos personer fra Sør-Asia er generelt veldig understudert. Selv om vi nå lærer veldig mye om denne gruppen spesifikt, vil vi også lære mye generelt om type 2-diabetes, sier Lee-Ødegård.

Persontilpasset medisin

Målet med å gjøre molekylære analyser er å kunne tilby pasientene persontilpasset medisin.

– Vi leger må fin-inndele pasientgruppene våre mer og mer, helt til vi klarer å gi den perfekte behandlingen til den spesifikke personen som sitter på kontoret vårt. Et viktig skritt mot dette målet er å få etnisitetsspesifikk kunnskap, sier Lee-Ødegård.

Han forteller at fordi de får så mye data, kan de lage risikoscorer og undergrupperinger og kartlegge risiko for sykdom hos hver enkelt pasient. De kan også få bedre verktøy til å bestemme hvilken medisin eller livsstilsråd en pasient kan ha mest nytte av.

Lee-Ødegaard tror at slankemedisinene Ozempic og Wegovy virker bedre for denne gruppen enn tradisjonell diabetesmedisin.

– Jeg tror at disse GLP-1-analogene antageligvis er ekstra viktige for personer fra Sør-Asia fordi disse personene ofte har redusert insulinutskillelse og mer fett særlig i indre organer. Dessverre finnes det veldig lite forskning på dette, men det ønsker vi å endre på nå, sier Lee-Ødegård.

Ozempic, Wegovy og Saxenda

Han forklarer at disse medisinene er såkalte GLP-1-analoger, hvor Ozempic er en diabetesmedisin, mens Wegovy og Saxenda brukes mot overvekt og fedme. GLP-1-analogene øker insulinutskillelse og reduserer fettmengden i kroppen, også fett i indre organer.

– En revolusjonerende effekt av GLP-1-analogene, særlig Ozempic og Wegovy, er at de får livsstilstiltakene til å fungere. Dette er fordi det ofte er noe galt med biologien når man har fått overvekt eller fedme, prediabetes eller type 2-diabetes, sier Lee-Ødegård.

I Norge er det metformin som er førstevalget i behandlingen av type 2-diabetes, men Lee-Ødegaard vil finne ut om Osempic eller Wegovy bør tilbys som første behandling til personer med diabetes type 2 fra Sør-Asia.

KMI-skalaen fungerer ikke

Lee-Ødegaard mener GLP-1-analoger kan være ekstra nyttige for personer fra Sør-Asia fordi KMI-skalaen bare tar utgangspunkt i vekt, ikke fordeling av fett og muskelmasse.

– KMI-skalaen passer ikke for denne gruppen fordi det er en gruppe som har mindre muskelmasse, mer fettmasse og en annen fettfordeling, i tillegg til en annen kroppshøyde i forhold til kroppsfasongen.

Grensen for overvekt går ved en KMI over 25, mens indikasjon for medisinsk behandling av overvekt er en KMI over 27 med tilleggskomplikasjoner, eller ved fedme som er definert som en KMI over 30. For personer fra Sør-Asia er det derimot annerledes.

– Personer fra Sør-Asia har ofte komplikasjoner av vekten sin allerede ved en KMI på 22 eller 23. Det er derfor svært sannsynlig at disse personene underbehandles for overvekt, og det er ikke bra, siden vi vet at overvekt og fedme er sterke risikofaktorer for type 2-diabetes, sier Lee-Ødegård.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Powered by Labrador CMS