HÅPER PÅ BEDRING: – Jeg vil ikke si at legene er sløve, men jeg håper jo at en eventuell ny undersøkelse om et par år vil vise bedre resultater, sier overlege Trond G. Jenssen.

Foto: Vidar Sandnes

Nesten to av tre svarte feil om legemiddel-bruk

Et mindretall av legene som svarte i en fersk spørreundersøkelse kjenner til myndighetenes anbefalinger om medikament-bruk for pasienter med type 2-diabetes og hjerte- eller nyresvikt.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Rapport om diabetesoppfølging

510 leger og 3.122 pasienter/brukere har svart på spørsmål om type 2-diabetesdiagnostisering og -behandling.Leger og pasienter/brukere som besøkte nettstedene til NEL og NHI, ble forespurt om å delta i undersøkelsen.Begge undersøkelsene ble avsluttet 14. august.Rapporten er produsert av Norsk Helseinformatikk (NHI), Norsk elektronisk legehåndbok (NEL) og Dagens Medisin

Ifølge Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinje for diabetes skal pasienter med type 2-diabetes behandles med legemiddelet metformin dersom det er behov for blodsukkersenkende behandling. Dersom pasienten ikke oppnår ønsket blodsukkernivå med dette legemiddelet, finnes det imidlertid flere en rekke andre legemidler som legen kan ta i bruk.

– Det er en rikholdig verktøykasse av medisiner, men desto vanskeligere å bruke, sier overlege og professor Trond G. Jenssen ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo.

Det underbygger en ny spørreundersøkelse gjennomført blant norske leger. De 510 spurte legene oppgir sprikende svar på hvilke legemidler som bør brukes, dersom pasienten ikke har oppnådd behandlingsmålet på metformin, og samtidig har kronisk nyresykdom og hjertesvikt.

Kun 36 prosent oppgir at pasienten da bør behandles med et legemiddel som omtales som SGLT2-hemmere. Dette er Helsedirektoratets anbefaling, som har vært gjeldende de siste to årene.

 – Undersøkelsen viser at legene er godt kjent med at metformin er førstevalget ved valg av blodsukkersenkende legemiddel ved type 2-diabetes, men det er påfallende at legene er veldig usikre på hva som i dag er anbefalt andrevalg, sier Jenssen.

– Uoversiktlig

– Her er det rom for bedre kunnskap blant legene, sier Jenssen.

– Men det er viktig å merke seg at anbefalingen er basert på ny forskning om nyre- og hjertebeskyttende effekter. Det er kanskje ikke så rart at ikke alle har fått med seg dette. Jeg vil derfor ikke si at legene er sløve, men jeg håper jo at en eventuell ny undersøkelse om et par år vil vise bedre resultater.

Han viser også til at det er avgjørende at retningslinjene er lette å bruke for legene når de skal ta valg om bruk av medikament.

– Med så mange alternativer som vi har i dag, så er det viktig at legene får en god bruksanvisning.

Trond G. Jenssen opplyser at han har mottatt foredragshonorar fra alle selskaper som produserer glukosesenkende preparater. Dette inkluderer AstraZeneca som produserer dapagliflozin, samt selskapene Bohringer Ingelheim, Mundifarma, MSD, Novo Nordisk og Sanofi Aventis.

Powered by Labrador CMS