Diabetes øker risikoen for å dø av noen kreftformer

Diabetes kan gi økt risiko for både å utvikle, og dø, av brystkreft og kolorektalkreft.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Dette kommer frem i en ny studie, som ble presentert på den europeiske kreftkongressen  (EEC2013) denne uken.
Høyere risiko for å dø
Forskerne bak studien har utført en metaanalyse som utelukker alle andre dødsårsaker.
De fant at diabetespasienter ikke bare har økt risiko for å utvikle brystkreft og kolorektalkreft (tykktarm- og endetarmskreft), men at de også har en høyere risiko for å dø av kreftsykdommen.
Tidligere studier har undersøkt sammenhengen mellom diabetes og kreftdødelighet, men død, som følge av spesifikke krefttype, har det ikke vært forsket så mye på.
– Vår metanalyse er den første som kombinerer sykdomsfrekvens og død som følge av bryst- og kolorektalkreft, og vi utelukket alle andre dødsårsaker, uttaler førsteforfatter  Kirstin De Bruijn.
1,9 millioner pasienter
Forskerne ved Erasmus University Medical Center in Rotterdam analyserte resultater fra 20 studier fra perioden mellom 2007 og 2012, og som omfattet mer enn 1,9 millioner pasienter med bryst- eller kolorektalkreft – med eller uten diabetes.
De fant at pasienter med diabetes hadde 23 prosent økt risiko for å utvikle brystkreft og en 38 prosents økt risiko for å dø av sykdommen – sammenlignet med pasienter som ikke har diabetes.
Videre hadde diabetespasienter 26 prosent økt risiko for å utvikle kolorektalkreft og 30 prosent økt risiko for å dø av sykdommen, sammenlignet med ikke-diabetikere.
Høyere risiko
– Resultatene for bryst- og kolorektalkreftforekomsten blant diabetikere samsvarer med det som andre metaanalyser viser. Denne rapporten viser en høyere risiko enn hva som er rapportert tidligere, sier De Bruijn i en pressemelding.
– Kreftpasienter som er overvektige og har diabetes, er allerede en sårbar gruppe når det gjelder kirurgi, ettersom de har en høyere risiko for å få komplikasjoner både under og etter kirurgiske inngrep. Dersom flere overvektige diabetespasienter trenger en kreftoperasjon, vil helseutgiftene øke, sier hun.

Les abstract

Powered by Labrador CMS