SUKKERINNTAK: De fem nordiske landene forespurte EFSA om det er mulig å sette et vitenskapelig basert tolerabelt øvre inntaksnivå for sukker i kost. Illustrasjonsbilde: Getty Images Foto:

SUKKERINNTAK: De fem nordiske landene forespurte EFSA om det er mulig å sette et vitenskapelig basert tolerabelt øvre inntaksnivå for sukker i kost. Illustrasjonsbilde: Getty Images

Foto:

– Ønsker innspill enten man er enig eller uenig i den foreløpige konklusjonen

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har utarbeidet en foreløpig vurdering av helseeffekter av sukker i mat og drikke som nå er sendt ut på offentlig høring.

Bakgrunnen for vurderingen er en forespørsel fra de fem nordiske landene i 2016, hvor de ba EFSA om å oppdatere en tidligere vurdering fra 2010, og gå gjennom nyere vitenskapelig litteratur om sammenhenger mellom inntak av sukker og ulike folkesykdommer, som for eksempel fedme, diabetes type to, hjerte- og karsykdommer og karies.

– Arbeidet er iverksatt for å få kunnskap om eventuelle maksimumsgrenser for tilsetting av sukker i mat og drikke. I dag merkes matvarer kun med sukkertype og ikke sukkernivå i forbindelse med deklarering av matvarer, sier Stein Bruland, avdelingsdirektør for Avdeling folkesykdommer i Helsedirektoratet.

Les mer om arbeidet på EFSA sin side.

– Det handler om en rekke matvarer hvor det ikke kommer frem hvor mye sukker varene inneholder. Mattilsynet må følge europeiske regler for merking av mat, sier Bruland.

Øvre inntaksnivå for sukker

De nordiske landene forespurte også om det er mulig å sette et vitenskapelig basert tolerabelt øvre inntaksnivå for sukker i kost. En terskelverdi der lavere inntak ikke vil forårsake helseproblemer.

EFSAs foreløpige vurdering, etter gjennomgang av over 30 000 vitenskapelige artikler, er at det ikke er mulig å sette en slik terskelverdi. Vurderingen ble offentliggjort den 22. juli.

– EFSA har nå sendt ut den foreløpige vurderingen av helseeffekter av sukker i mat og drikke, på høring.

Innspill

Helsedirektoratet skriver på sin side at litteraturgjennomgangen likevel bekrefter, med tilhørende grader av sikkerhet, at det er sammenheng mellom inntak av ulike typer sukker, og risiko for å utvikle flere kroniske metabolske sykdommer og karies

– Vi ønsker innspill fra helse- og ernæringseksperter, universiteter, matbransjen og andre, enten de er enig eller uenig i EFSA's foreløpige konklusjoner.

Innspill kan gis her.

– Ofte er det slik at de som er enig ikke kommer med innspill. Vi oppfordrer også at disse miljøene uttaler seg.

– Dette vil gi oss et bedre grunnlag når vi skal oppdatere våre kosthold og ernæringsråd, sier Bruland.

Powered by Labrador CMS