PRESENTERTE DATA: Hiddo Heerspink la torsdag kveld frem data om DAPA-CKD-studien på EASD som i år holdes virtuelt.  Foto: Skjerbilde, EASD 2020

PRESENTERTE DATA: Hiddo Heerspink la torsdag kveld frem data om DAPA-CKD-studien på EASD som i år holdes virtuelt. 

Foto: Skjerbilde, EASD 2020

Varm mottakelse av studie på EASD

Resultatene fra studien DAPA-CKD får mye oppmerksomhet på årets EASD. 

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

POSITIV: Kåre Birkeland slutter seg til kommentatorens utsagn om studieresultatene.

      
        Foto: Julie Kalveland
POSITIV: Kåre Birkeland slutter seg til kommentatorens utsagn om studieresultatene. Foto: Julie Kalveland

Torsdag kveld ble DAPA-CKD-studien presentert på den europeiske diabeteskongressen. Det var på forhånd knyttet forventinger til presentasjonen av studien, og parallelt med presentasjonen på konferansen ble studien publisert i New England Journal of Medicine. «En betydelig effekt» sa professor Trond G. Jenssen til Dagens Medisin om resultatene som ble presentert i tidsskriftet.

Etter publiseringen, ble funnene diskutert i flere sesjoner utover kvelden, og flere data om blant annet pasientene som er inkludert og bivirkninger, ble lagt frem av forskerne.

– Spektakulært

– Dette er veldig spektakulære funn, sa Chantal Mathieu etter å ha sett forfatternes presentasjoner.

Mathieu er lege og professor ved Katholieke Universiteit Leuven i Belgia og visepresident i European Association for the Study of Diabetes (EASD) og hadde rollen om uavhengig kommentator i hovedsesjonen hvor Peter Rossing, David Wheeler og Hiddo Heerspink presenterte.

Det er en beskrivelse også Kåre Birkeland, kan være enig i.

– Det er nok grunn til å slutte seg til det Mathieu sier. Det er en veldig velgjennomført studie på alle måter. Det er nesten ikke frafall og veldig entydige funn, sier Birkeland, som er overlege og professor ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo.

Sykere pasienter enn tidligere

Studien skiller seg fra tidligere studier på legemiddel-gruppen SGLT2-hemmere ved å være bredere.

– Tidligere studier har kun sett på effekt blant pasienter med nyresykdom og diabetes, så det er nytt at man her også finner effekt blant personer som ikke har diabetes, forklarer Birkeland.

KOMMENTERTE: Professor Chantal Mathieu var kommentator under sesjonen om studien.

      
        Foto: Skjermbilde, EASD 2020
KOMMENTERTE: Professor Chantal Mathieu var kommentator under sesjonen om studien. Foto: Skjermbilde, EASD 2020

Samtidig mener han at resultatene ikke er helt uventede.

– Vi har sett lignende funn i andre studier av samme medikament hvor dette har vært sekundær-endepunkter og for andre medikamenter i samme klasse. Men det er likevel nytt at pasientene her har større grad av nyresvikt enn i tidligere studier.

Ser effekt på dødelighet

Birkeland er også imponert over effekten på mortalitet.

– Dette er en syk pasientgruppe med høy dødelighet. Her ser vi at medisinene har hatt en skikkelig effekt.

Birkeland trekker også frem forfatternes presentasjon av bivirkninger.

– Det ser også ut til at det er en god sikkerhetsprofil. Riktig nok kommenterte Chantal Mathieu at forfatterne ikke la frem data om genitale infeksjoner. Vi vet at dette forekommer blant personer med diabetes som bruker disse medisinene, men vi vet ikke hvordan forekomsten er blant dem som ikke har diabetes og dette har vi ikke sett data på, sier professoren.

Dette er veldig spektakulære funn Chantal Mathieu

Han mener også det kan være forskjell på effekten for ulike etnisiteter.

– Vi vet at svarte er spesielt utsatt, og i denne studien er det få svarte inkludert, så det er synd, men det ser generelt ikke ut til å være forskjeller på effekten mellom de ulike etnisitetene.

Håper på blåresept-refusjon

– Trond Jenssen håper dette kan bli en behandling allerede til neste år. Deler du hans oppfatning?

– Det vil jeg absolutt håpe og tro. Dette er jo avhengig av internasjonale prosesser. Hvor vidt det blir tilgjengelig på refusjon er et annet spørsmål. Vi får håpe at dette også kommer inn på blåresept.

Kåre Birkeland opplyser at han samarbeider med flere firmaer som markedsfører SGLT-2 hemmere, gjennom foredrag, møteledelse og forskningssamarbeid, men at han ikke mottar personlige honorarer.

Powered by Labrador CMS