LOKAL FORANKRING: En desentralisert legeutdanning kan sikre at flere leger velger å bli i distriktene etter endt utdanning, skriver innleggsforfatterne. Illustrasjonsfoto: NTB/Shutterstock.
LOKAL FORANKRING: En desentralisert legeutdanning kan sikre at flere leger velger å bli i distriktene etter endt utdanning, skriver innleggsforfatterne. Illustrasjonsfoto: NTB/Shutterstock.

Desentralisert legeutdanning sikrer bedre legedekning

Mangel på leger er et økende problem i Norge. Et tiltak for å motvirke dette er UiO Campus sør, et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Sørlandet sykehus HF.

Publisert
Hanne Flinstad Harbo, dekan ved Det medisinske fakultet, UiO
Hanne Flinstad Harbo, dekan ved Det medisinske fakultet, UiO

FOR LAV DEKNING AV LEGER er et kritisk nasjonalt problem. Mangelen er spesielt stor utenfor de store universitetsmiljøene og i primærhelsetjenesten.

Medisinstudenter fra Universitetet i Oslo (UiO) tar nå en del av utdanningen ved Sørlandet Sykehus HF og i kommunene i Agder. I tillegg til bedre rekruttering av nyutdannede leger, vil UiO Campus sør bidra til å gjøre sykehusene og primærhelsetjenesten til enda bedre og mer attraktive arbeidsplasser.

Ved å gi studentene en mulighet til å studere, få praksis og å etablere seg i disse regionene, øker også sjansen for at de ønsker å jobbe der etter endt utdanning.

Magnus Løberg, studiedekan ved Det medisinske fakultet, UiO
Magnus Løberg, studiedekan ved Det medisinske fakultet, UiO

Desentralisert utdanning handler også om et skifte i hvordan vi ser på medisinsk utdanning generelt.

REGIONALPOLITISK AGENDA: Vi legger større vekt på praktiske ferdigheter, i tillegg til teoretisk kunnskap. For å forberede studentene til en jobb som lege trenger de praktisk erfaring, og læringen er best og mest relevant hvis de får denne erfaringen i deres fremtidige arbeidsmiljø. Utdanning som foregår i mindre skala, slik som ved Campus sør, gir unike muligheter for tett oppfølging av studentene og gode læringssituasjoner.

For Sørlandet som region vil åpningen av UiO Campus sør sette en sterk regionalpolitisk agenda. Et solid akademisk medisinsk miljø og investering i utdanning og forskning på Sørlandet vil bidra til å styrke og vitalisere regionen. Dette bidrar igjen til rekruttering av leger og annet helsepersonell til Sørlandet.

Nina Mevold, administrerende direktør ved Sørlandet Sykehus HF
Nina Mevold, administrerende direktør ved Sørlandet Sykehus HF

Åpningen av UiO Campus sør 24. august markerer derfor en historisk dag for UiO og Sørlandet.

DESENTRALISERT UTDANNING: For studentene gir desentralisert utdanning en mulighet til å gjennomføre en del av studiet i svært tett kontakt med pasienter, leger og annet helsepersonell på sykehuset og i helsetjenesten forøvrig.

For samfunnet betyr desentralisert utdanning at vi kan bidra til rekruttering av leger i hele landet. Det gir også anledning til å øke antallet medisinstudenter utdannet i Norge og dermed følge opp anbefalingene fra Grimstadrapporten.

Vi gleder oss over åpningen av UiO Campus sør og ønsker de første studentene lykke til. Så ser vi frem til å styrke samarbeidet mellom UiO og Sørlandet Sykehus med å videreutvikle desentralisert medisinutdanning slik at tilbudet kan omfatte en større del av studiet og at flere studenter får muligheten. De gode og nyttige erfaringene fra UiO Campus sør er også svært viktige når vi nå planlegger å åpne UiO Campus Innlandet i 2025.

Susanne Hernes, Fagdirektør ved Sørlandet Sykehus HF
Susanne Hernes, Fagdirektør ved Sørlandet Sykehus HF

Ingen oppgitte bindinger eller interessekonflikter

Powered by Labrador CMS