FÅR IKKE TIL: Regelen som sier at det skal brukes mer penger på psykisk helse enn i somatikken, er det fortsatt ingen som greier å få til fullt ut, til tross for helseministerens gjentatte krav og ordrer. Arkivfoto.

Foto:

Sliter fortsatt med Den gylne regel

– Alle har vel fått med seg at jeg ikke er fornøyd, sier Bent Høie (H). Helt siden han gjeninnførte Den gylne regel i 2014, har sykehusene slitt med å oppfylle den. 

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) spanderer ikke nye karakteristikker i år, når Dagens Medisin ber ham kommentere det faktum at heller ikke i fjor eller året før – i likhet med de fire årene før der igjen – greide noen å oppfylle Den gylne regel etter intensjonen. I årenes løp har han vært både «skikkelig sur» og «ikke fornøyd».

Bidrar i riktig retning
– Alle har vel fått med seg at jeg ikke er fornøyd, er Høies ferske kommentar til tallene fra 2019 og 2020, da det også gikk skeis for sykehusene.

Selv om ingen sykehus har greid å oppfylle prioriteringsregelen i sin helhet, mener helseministeren fortsatt at den bidrar til at psykisk helse prioriteres.

Regelen som sier at det skal brukes mer penger på psykisk helse enn i somatikken, er det fortsatt ingen som greier å få til fullt ut.

De siste seks årene har ingen sykehus fått dette til. Dette til tross for Høies gjentatte krav og ordrer, blant annet i oppdragsdokumentene til sykehusene.

«Ikke mislykket»
– Den gylne regel er det fortsatt ingen som får til? Hva sier du til RHF-direktørene?

– Det er ikke mulig å gi beskjeden tydeligere enn jeg har gjort. Regelen har bidratt til å prioritere psykisk helse, selv om alle parametere ikke blir nådd. Under pandemien har veldig mange andre pasienter opplevd økte ventetider, men nasjonalt har ventetiden i psykisk helse gått ned, og antallet konsultasjoner har gått opp. Vi har greid å gi tilbud i psykisk helse og rus i større omfang.

– Sier du deg da fornøyd med at Den gylne regel bidrar til å prioritere psykisk helse, men at ingen greier å oppfylle den?

– Jeg tror alle har fått med seg at jeg ikke er fornøyd. Men jeg er uenig med dem som hevder at den er mislykket, sier Høie til Dagens Medisin

Dagens Medisin har kontaktet de fire regionale helseforetakene og spurt dem om de har greid å oppfylle regelen i sin helhet. Ingen har svart at de har greid å oppfylle de samlede kravene til prioriteringsregelen.

Powered by Labrador CMS