NYE STUDIER:– Det er en sammenheng mellom det å være gift midt i livet og ha lavere risiko for demens som eldre. Våre data viser også at skilte personer står for en betydelig andel av demenstilfellene, sier førsteforfatteren av studien, seniorforsker Vegard Skirbekk ved Folkehelseinstituttet. Illustrasjonsfoto: GettyImages. Foto:

NYE STUDIER:– Det er en sammenheng mellom det å være gift midt i livet og ha lavere risiko for demens som eldre. Våre data viser også at skilte personer står for en betydelig andel av demenstilfellene, sier førsteforfatteren av studien, seniorforsker Vegard Skirbekk ved Folkehelseinstituttet. Illustrasjonsfoto: GettyImages.

Foto:

Studie viser at gifte har lavest demensrisiko

Folk som er gift har lavere risiko for å få demens eller mild kognitiv svikt etter fylte 70 år enn dem som er ugift eller skilt, viser en studie fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Publisert

Tidligere studier tyder på at det å være gift senere i livet beskytter mot demens, og at det å være singel i høy alder øker risikoen for demens, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) på sine nettsider.

– Det er en sammenheng mellom det å være gift midt i livet og lavere risiko for demens som eldre. Våre data viser også at skilte personer står for en betydelig andel av demenstilfellene, sier førsteforfatteren av studien, seniorforsker Vegard Skirbekk ved avdeling for fysisk helse og aldring og Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB.

Forskerne tok utgangspunkt i sivilstatusen hos 8706 voksne i aldersgruppen 44–68 år som var registrert i ulike norske, nasjonale registre. Deretter fant de ut hvor mange av disse som fikk demens etter fylte 70 år.

En forklaring på den lavere risikoen for gifte kan være at ekteskap er en viktig kilde til sosial kontakt. 

Les også: Studerer hjernecellene til våkne Alzheimers-mus for å forstå sykdommen bedre

Ulike årsaker til økt demensrisiko

– I flere studier er det vist at sosial isolasjon er relatert til økt demensrisiko. Ekteskap er dessuten vist seg å være en spesielt viktig beskyttende faktor mot demens for menn, men i vår studie var ekteskap like viktig for både menn og kvinner, sier Skirbekk.

Den økte demensrisikoen for ugifte kunne i stor grad tilskrives barnløshet.

– Det å ha barn ser ut til å være viktig, men analysene kan ikke identifisere om det å være barnløs eller ikke å være gift er den primære mekanismen for økt demensrisiko, sier han til NTB.

Andre forklaringer til de observerte sammenhengene kan være økt stress i forbindelse med skilsmisse og livsstilforskjeller. Forskerne har i studien tatt hensyn til utdanning, antall barn, røyking, høyt blodtrykk, overvekt, fysisk inaktivitet, diabetes, psykiske plager og det å ikke ha nære venner.

Funnene er publisert i Journal of Aging and Health.

(©NTB)

Les også: På terskelen til Alzheimers-gjennombrudd

Powered by Labrador CMS