Vi trenger legevakt også i fremtiden

Legevaktproblemet krever en langsiktig løsning for både leger, innbyggere og kommuner. Vi løser ikke dette gjennom en tariffavtale.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Tor Arne Gangsø
Tor Arne Gangsø

Innlegg: Tor Arne Gangsø, direktør for arbeidsliv i KS

LEGEFORENINGENS LEDER, Marit Hermansen, mener at KS «toer sine hender og fraskriver seg alt ansvaret for arbeidsbelastningen i legevakt».

Hermansen mener at KS har i mange år blitt konfrontert med at legevaktbelastningen er for stor, uten at noe har skjedd.

LANGSIKTIG LØSNING. Hermansen må gjerne mene at vi toer våre hender. Men, tro det eller ei, KS vil også redusere legevaktbelastningen for legene.

Vi vil ha en langsiktig løsning som gjør det attraktivt for unge leger å satse på allmennlegetjenesten i fremtiden; et system som sikrer innbyggerne i alle kommuner legevakt døgnet rundt og som gir oss en bærekraftig fastlegeordning i lang tid.

Dette er ikke noe som kan eller bør løses gjennom en tariffavtale.

STRUKTURELLE GREP. Hermansen har selv sittet i møter med KS i trepartssamarbeidet. Hun vet at KS over lang tid har uttrykt bekymring for fastlegeordningen – og gjentatt at legevakt er en sentral del av problemet. KS ba om at legevakt skulle prioriteres i handlingsplanen for allmennlegetjenesten.

Vi er enig i at for lite har skjedd. For å få en attraktiv legetjeneste i kommunene, må vi se på legenes totale arbeidsbelastning. Dette inkluderer fastlegekontor, legevakt, sykehjem og andre legetjenester. Skal vi få til en trygg og bærekraftig ordning, må vi ta noen strukturelle grep som staten, Legeforeningen og KS må samarbeide om.

Vi håper Legeforeningen vil støtte KS når vi ber HOD om fortgang i arbeidet med å finne et bedre nasjonalt system for legevakt. Det trenger både kommunene og legene

OPP MED FARTEN! Kommunene har naturligvis et ansvar for fastlegenes arbeidsbelastning i dag. Kommunene må sørge for vaktplaner som er forsvarlige og følge de vernebestemmelser som er gitt i tariffavtalen. Der står det at legene skal sikres tilstrekkelig hvile og har rett til fri dag etter legevakt.

Vi håper Legeforeningen vil støtte KS når vi ber Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om fortgang i arbeidet med å finne et bedre nasjonalt system for legevakt.

Dette trenger både kommunene og legene.

Tilleggsinformasjon: Forfatteren oppgir ingen oppgitte interessekonflikter, men fremholder at KS for tiden er i mekling med forhandlingssammenslutningen til Akademikerne, som Legeforeningen er en del av.

Powered by Labrador CMS