Vi har mye kunnskap om stråling

Til tross for omfattende forskning gjennom mange år er det ikke påvist at den svake strålingen fra mobiltelefoni, trådløse nettverk og andre kilder vi omgir oss med til daglig, har negative helseeffekter.

Publisert
Lars Klæboe

Mer enn 70 år med forskning har ikke har klart å avdekke helseskader eller plager knyttet til slik stråling  Lars Klæboe

Debatt-tilsvar:  Av Lars Klæboe, fagdirektør i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) 

I EN KRONIKK i Dagens Medisin 8. desember skriver Eirik Garnås og Einar Flydal at stråling må på helseagendaen. Stråling har lenge vært på agendaen. Faktisk har det helt siden 1950-tallet vært forsket på hvordan stråling fra trådløs kommunikasjon påvirker mennesker. Mer enn 70 år med forskning har ikke har klart å avdekke helseskader eller plager knyttet til slik stråling.  

TILBAKEVIST. Vi ser at noen hevder at ulike helseplager kan tilskrives stråling, men kvalitetssikrede gjennomganger av all forskning på fagfeltet tilbakeviser påstanden om at stråling fra mobiltelefoni og annen trådløs kommunikasjon er en trussel for menneskers helse. Heller ikke påstandene om at strålingen vi utsettes for i dagliglivet er medvirkende til fertilitetsproblemer, immunforstyrrelser, kreft og diffuse helseplager, får støtte fra forskning.

Ekspertgrupper fra blant annet WHO og EU har jevnlige gjennomganger av all forskning, der disse og mange andre helseeffekter gjennomgås. Konklusjonen er at man ikke har klart å finne direkte sammenhenger mellom denne typen stråling og helseskader eller helseplager, men at strålingen kan gi en oppvarmingseffekt ved høye eksponeringsnivå.

FØRE VAR. I kronikken etterlyses en «føre var-holdning». Forvaltningen legger vekt på at strålingen skal være så lav som mulig samtidig som god dekning opprettholdes. Med så lave verdier og så omfattende kunnskap som vi har på dette fagfeltet, er vi usikre på hva konkret kronikk-forfatterne mener at en «føre var-holdning» skal innebære.

Når vi gjennom så mange år med forskning ikke har klart å avdekke helseskader knyttet til stråling fra mobiltelefoni og annen trådløs kommunikasjon, er det lite sannsynlig at det vil komme frem effekter som har store konsekvenser for folkehelsen.

FØLGER MED. For ordens skyld vil vi presisere at det er helse- og omsorgstjenesten som er ansvarlig for å diagnostisere og behandle personer som har helseutfordringer. DSAs rolle er å på generelt grunnlag formidle hva som er kunnskapsstatus.

DSA følger nøye med på kunnskapsstatus på dette fagfeltet. Skulle det komme frem informasjon som tilsier at vi må være på vakt, vil vi raskt informere befolkningen og gi tilpassede anbefalinger.

Powered by Labrador CMS