Smittet uten symptomer

Å kalle mennesker som har koronaviruset i kroppen for «smittede», gir praktisk mening, selv om de ikke har symptomer.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Henrik Vogt Foto: Tor Stenersen

Innlegg: Henrik Vogt, lege og postdoktor ved Senter for medisinsk etikk (SME), Universitetet i Oslo

«LEGER BRUKER IKKE begrepet «smittet» om dem som ikke er syke, slik myndighetene gjør», skrev barnelege Dag Bratlid i Aftenposten 8. september. Han mener vi heller skal bruke ordet «kolonisert» om dem som har fått viruset, men som ikke har utviklet symptomer.

Bratlids innlegg er mye delt som evidens for at viruset mindre smittsomt og farlig.

MISVISENDE. Bratlid hevder at rapporter om antallet smittede, ut ifra denne definisjonen, blir uten generell interesse.

Dette er misvisende. Smitte betyr opprinnelig tilsmussing.

Det stemmer ikke at leger kun bruker ordet «smitte» der en mikrobe gir symptomer

Medisinen er et praktisk fag, og dens ordbruk formes derfor av hva som er nyttig. Det stemmer ikke at leger kun bruker ordet «smitte» der en mikrobe gir symptomer. Vi sier for eksempel «hiv-smittet», og ikke «hiv-kolonisert», selv om en person ikke er aids-syk.

NYTTIG DIAGNOSTIKK. Bratlid viser til at vi har mange harmløse bakterier i tarmen uten at vi sier at vi er smittet av dem, men koronaviruset hører ikke hjemme på oss, spres lett, gir ofte sykdom og er et stort helseproblem på samfunnsplan.

Medisinens blikk og ordbruk er sterkt preget av teknologi. Fra mikroskopet til PCR-testene som påviser koronaviruset, har nye verktøy gjort oss i stand til å diagnostisere stadig flere helseproblemer før de gir symptomer. Det stemmer at dette kan skape problemer og engstelse fordi det åpner for overdiagnostikk og overbehandling av harmløse tilstander. Men når det gjelder koronaviruset, er slik diagnostikk svært nyttig for den enkelte, for smitteoppsporing, sykdomsforebygging og statistikk over virusets farlighet.

ROTETE KOMMUNIKASJON. Bruker man Bratlids definisjon, ville det si at personer som ikke er smittet, kan smitte andre. Alle som blir syke, ville per definisjon gå fra «kolonisert» til «smittet» og kanskje tilbake til «kolonisert» igjen før de er virusfrie.

Selv om presiseringen mellom «kolonisert» og «smittet» er nyttig i noen sammenhenger, vil det her gjøre kommunikasjon med befolkningen rotete.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS