Risikogruppers husstand bør vaksineprioriteres snarest

Pasienter på immundempende medikamenter er blant dem som ikke nødvendigvis har like god effekt av koronavaksinen. Husstanden bør prioriteres snarest.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Jon Anker Lisberg Sarpebakken

Innlegg: Jon Anker Lisberg Sarpebakken, redaktør og kommunikasjonssansvarlig i Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte (LNT)
Lars Skar, styreleder i LNT

DETTE ER SÆRLIG viktig dersom husstandsmedlemmer i tillegg jobber i yrker som er særlig eksponert for smitte. Helt siden pandemien brøt ut, har mange pårørende levd under svært inngripende tiltak for ikke å bringe smitte hjem til sin risikoutsatte samboer.

HØY RISIKO. Nyretransplanterte er en gruppe som har høy risiko for alvorlig forløp og død ved covid-19-smitte. Internasjonale tall viser en dødelighet på urovekkende 21 prosent. Det høye tallet skyldes delvis at personer med nyresykdom ofte er eldre – og at forekomsten av tilleggssykdommer er betydelig.

Lars Skar

Tallene for organtransplanterte er, totalt sett, noe lavere, men også her kommer det frem at risikoen på gruppenivå er forhøyet sammenlignet med befolkningen. I Skandinavia har ti prosent av de organtransplanterte som har blitt registrert med covid-19, dødd.

DIALOG OM PRIORITERING. På bakgrunn av disse tallene har LNT hatt mye dialog med Folkehelseinstituttet (FHI) om vaksineprioritering. Dette har vært en bekymring for oss lenge – og vi har sett frem til at utrullingen av vaksiner skyter fart.

Samtidig har vi vært svært spente på hvor effektiv vaksinen vil være hos våre grupper. Det er kjent at utstrakt bruk av immundempende medikamenter kan påvirke immunresponsen ved vaksinasjon. En studie som er omtalt i Journal of the American Medical Association, viser at 54 prosent av transplanterte i USA dannet anistoffer én amåned etter andre dose av mRNA-vaksine.

Nyretransplanterte tilhører en gruppe som har høy risiko for alvorlig forløp og død ved covid-19-smitte

PRIORITER HUSSTANDEN! I Norge følges transplanterte tett opp i studier ved Oslo universitetssykehus (OUS) og Akershus universitetssykehus (Ahus). Funnene fra disse studiene er ikke klare.

LNT erfarer imidlertid at flere av våre medlemmer ikke får påvist antistoffer ved blodprøve én måned etter andre vaksinedose.

Én måte å beskytte denne gruppen på, er ved vaksinasjon av husstanden. LNT mener at husstandsmedlemmer bør få tilbud om vaksine snarest.


Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS