Pasienter i sykehjem kan ikke vente i ti år på Akson

Helseledere fra Kristiansand, Tromsø, Stavanger, Trondheim, Bærum og Sandnes støtter opp om det nasjonale prosjektet for felles kommunal journal og samhandlingsløsning, Akson.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Kjellaug Enoksen

Innlegg: Kjellaug Enoksen, sykehjemsoverlege i Tromsø og leder av Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin (Nfas)

DET ER HEVET over enhver tvil at kommunene har behov for en større satsing på journal og samhandlingsløsning. Kommunale journalsystemer ligger minst femten år etter sykehusene. Når helselederne sier at kommunene ikke lenger kan sitte på sidelinjen og se på, er faktum at de selv har plassert seg der og lukket øynene.

Pasientjournalen er legens viktigste arbeidsredskap. De kommunale dokumentasjonssystemeneer primært laget for kommunal saksbehandling og pasientadministrasjon. Legenes behov for en medisinsk journal er det ikke tatt hensyn til. Det er kritisk når leger ikke har tilgang til e-resept eller kjernejournal, når henvisninger til røntgen må skrives på papir og leveres med bud, søknad om hjelpemidler og alle typer legeerklæringer må skrives ut på papir og sendes per post.

ARBEIDSMILJØPROBLEM. Disse kritiske mangler truer pasientsikkerheten ved sykehjem.

Dysfunksjonelle elektroniske system er et også et arbeidsmiljøproblem. Både leger og pleiepersonell opplever systemene som svært uoversiktlig. Det er lett å gjøre feil og svært tidkrevende å lete seg frem til nødvendige opplysninger. Dette fører til stress og tidspress. Mange slutter og noen blir sykmeldt i lang tid.

De kommunale lederne må få på plass en forsvarlig pasientjournalløsning – nå! Første steg er en brukervennlig medisinsk journal i sykehjem

BEKYMRINGENE. De siste femten årene er det sendt utallige bekymringsmeldinger til kommunale ledere, Helsetilsynet og sentrale helsemyndigheter, om alvorlige feil og mangler i sykehjemmenes journal. Den 20. mars 2009 ble det sendt brev fra Statens helsetilsyn til HOD om: «Funn ved tilsyn med legemiddelbehandling i sykehjem». Her skriver de: «De elektroniske systemene som finnes integrerer i liten grad pleie- og legedel på en tilfredsstillende måte, og særlig legedelen er ofte lite brukervennlig».

Verken HOD eller kommunene syntes å forstå alvoret i den meldingen som ble sendt. Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin (Nfas) har vært en pådriver for å få en fullverdig journal til bruk i sykehjem. Jeg vil vise til kronikken «Pasientjournal til besvær», som ble publisert i Dagens Medisin 18. oktober 2013.

BEHOV FOR STRAKSTILTAK. Verken pasienter eller leger kan vente i ti år på Akson. De kommunale lederne må sikre at vi får på plass en forsvarlig pasientjournalløsning – nå! Første kortsiktige steg er å installere en brukervennlig medisinsk journal i sykehjem, med tilgang til e-resept, kjernejournal og komplett meldingsutveksling. Hvis viljen er til stede, er dette på plass i løpet av noen måneder.

Helsebyråd Robert Steen i Oslo har uttalt til Dagens Medisin at han vil tenke seg om både en og to ganger før han blir med på et gigantisk IT-prosjekt som skal gi gevinst om ti år. Kanskje burde flere kommunale ledere gjøre som ham?

Ingen oppgitte interessekonflikter

Fra Dagens Medisin 20/2019, Kronikk og debatt-seksjonen

Powered by Labrador CMS