Myndighetene har ansvar for at pasienter ikke lider unødig

På grunn av den unødige ventetiden risikerer pasienter å få uhelbredelig sykdom. Hvordan kan helsemyndighetene unnlate å reagere?

Publisert
Ida Bukholm
Ida Bukholm

Innlegg: Ida Bukholm, professor og tidligere fagsjef ved Helgelandssykehuset

NÅR JEG SOM fagperson kjenner på fortvilelsen over pasienter med den mest alvorlige diagnosen man kan tenke seg, kreft, hvor stor må da ikke fortvilelsen være hos dem som faktisk har fått denne diagnosen – og som blir utsatt for en ventetid som faktisk ikke hadde vært nødvendig?

Nå viser det seg at Helse Nord vurderer å sende disse pasientene til Trondheim i stedet for at de kan bli operert raskt lokalt uten den store ekstra belastningen det er å reise langt – med flybytte – i tillegg til å vente lenger enn nødvendig.

Se også: På tide at helseministeren engasjerer seg

FRYKTEN. Vi har alle en frykt for å få kreftdiagnosen, og dersom noen får denne, ønsker man selvfølgelig at behandlingen skal skje så fort som mulig. Fordi hver dag man må vente, tenker man på kreftsvulsten man har i kroppen. Man ønsker å få denne ut av kroppen så fort som mulig. Dette vet jeg fordi jeg har snakket med, og behandlet, mange kreftpasienter.

Skal pasienter heller sendes til Trondheim i stedet for å bli operert raskt lokalt – uten ekstrabelastning med lengre ventetid, reisetid og flybytte?

Ingen faglig begrunnelse ligger bak dette.

UNØDVENDIG. Derfor er det helt surrealistisk å være vitne til det som skjer nå, der styret i Helse Nord åpent mener at på grunn av et strukturvedtak må pasienter med kreft unødvendig vente på operasjon.

Pasientene risikerer, på grunn av denne ventetiden, å få uhelbredelig sykdom, og enda verre blir det når ventetiden er helt unødvendig, og pasientene kan få den behandlingen de trenger og behandling av høy kvalitet lokalt.

TA GREP! Hvordan kan helsemyndighetene unnlate å reagere på det styret i Helse Nord nå gjør? Har ikke pasientene i denne regionen av Norge rett til samme tilbud som ellers i landet?

Helsemyndighetene må agere øyeblikkelig, før noen av pasientene det handler om, mister liv som kunne ha vært spart.


Oppgitte interessekonflikter: Artikkelforfatteren var medisinsk fagsjef ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen og rapporterte om at det i mange år hadde vært svært høy dødelighet etter tykktarmskreftkirurgi ved sykehuset i Sandnessjøen.

Powered by Labrador CMS