Medisinfrie tilbud – ideologisk betinget?

Behandlingen innenfor «medisinfrie» tilbud synes å være utviklet på ideologiske premisser – ikke vitenskap.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Rolf Birketvedt

Innlegg: Rolf Birketvedt, etterlatt

I ET INNLEGG i Aftenposten 28.juni skriver professor Jan Ivar Røssberg og psykologspesialist Wenche ten Velden Hegelstad at pasienter med psykiske lidelser tilbys udokumentert behandling i de nye medisinfrie tilbudene.

Skribentene trekker frem at ulike ideologiske retninger har fått tilnærmet fritt spillerom, så lenge de kaller seg medikamentfrie. Seksjonen Basal eksponeringsterapi (BET) ved Blakstad sykehus omtales i denne forbindelse.

Blakstad sykehus parerer artikkelen i Aftenposten 8.juli under «Kort sagt», men unnlater å diskutere ideologi i behandlingen ved BET.

AVSPORING. Psykologforeningen fant behov for å adressere noen av påstandene i debatten om medisinfrie tilbud i et debattinnlegg i Dagens Medisin.
Foreningen avsporer debatten om ideologi ved å fokusere på pasientens autonomi og viser til en rapport fra KBT. Rapporten viser imidlertid til at pasienter blir henvist til medikamentfritt tilbud uten å vite at det er medikamentfritt. Det nevnes også et eksempel der en pasient nektes å gå over på en alternativ medisin. Det er ikke autonomi, heller det motsatte.

Pasienter står fritt, hvor som helst i Norge, til å velge nedtrapping og avslutning av medikamenter med mindre det er fare for liv og helse.  De «medisinfrie» tilbudene handler om noe annet enn medisiner og autonomi, det handler om udokumenterte behandlingsmetoder og ideologi. 

IDEOLOGIEN. Når jeg sammenfatter ideologi fra den verdensomspennende organisasjonen CCHR, finner jeg ideologiske likheter som fremkommer fra faglig hold på nettsidene til Stiftelsen Humania og Madinnorway.  BET er presentert på begge nettsider. CCHR står for ytterliggående holdninger med religiøs tilnærming, etablert av scientologibevegelsen.

Sammenfatning av Ideologisk fellesnevner for CCHR og et mindre fagmiljø i Norge:
Det er motstand mot medikamentbruk for behandling av psykisk lidelse. Det samme gjelder tvang. Det er motstand mot utredning, diagnoser og pakkeforløp. Diagnoser er stigmatiserende for pasienten. Årsak til psykisk lidelse er betinget av psykososiale forhold som oppvekstvilkår, dårlige familieforhold eller traumer. Genetikk og biologi utelukkes. Det er pasienten selv som skal forklare hva problemet er, ta ansvar for eget liv og motiveres til å sette seg i «førersete» for å endre sin tilstand.

Det er betimelig å spørre Blakstad sykehus: Er behandlingen ved seksjonen BET utviklet på bakgrunn av ideologiske premisser? Pasientene har krav på å vite det!
Jeg stiller samme spørsmål til Hurdalsjøen Recoverysenter, også et medisinfritt tilbud.

PASIENTENS AUTONOMI. Dersom ideologi ligger til grunn for behandling, er det risiko for at pasientens autonomi undertrykkes. Det er risiko for at pasientsikkerheten tilsidesettes. Konverteringsterapi er under samme type debatt og kan ha tilsvarende ideologisk eller religiøs tilnærming.  

Pasientautonomi i behandlingen må og skal være uavhengig av ideologisk påvirkning. Pasienten skal motta dokumentert kunnskap om hva behandlingen bygger på, hvilken kunnskap det er om metoden, hvilke eventuelle bivirkninger den kan ha og hvordan det går med de fleste som tilbys denne type behandling – også på lang sikt.

SPØRSMÅL. Mitt spørsmål til helseministeren er:
Har vi et lovverk som beskytter pasienter mot behandlingsformer som er ideologisk betinget? Er medisinfrie tilbud alternativ behandling?

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS