Mangel på moral og etikk

Før staten hisser seg opp over uforsvarlig etikk i det aktuelle legemiddelfirmaet, bør den rydde opp i moralen i sin egen bakgård.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Innlegg: Oluf Dimitri Røe, kreftspesialist, overlege ved Sykehuset Levanger og associate professor ved Aalborg Universitetshospital

DAGENS MEDISIN (18/2016) skriver at «Legemiddelfirma holdt tilbake forsyninger av kreftmedisin» fordi firmaet ville presse prisen opp. Virksomheten har nå fått en bot på 5,5 millioner dollar for å holde tilbake medisin.

Fagmedisinsk direktør Steinar Madsen i Statens Legemiddelverk at dette er «en fæl sak», og at «å bruke kreftpasienter som pressmiddel, viser en fullstendig mangel på moral».

PRESS. Ja, det er en fæl sak, og dette har gått ut over pasienter som ikke fikk sin kreftmedisin i tide. Men å bruke kreftpasienter som pressmiddel, gjør vår egen stat gjennom Beslutningsforum, der også Statens Legemiddelverk er involvert.

Effektive kreftmedisiner med lite bivirkninger holdes tilbake for å presse ned prisen noen tusenlapper. Hva er forskjellen på å bruke pasienter til å presse ned prisen – som å presse opp prisen?

LIDELSE. Pasientene lider like mye. I tillegg er det store grupper av kreftpasienter.

Til sammen kan det dreie seg om flere tusen pasienter som staten trenerer behandlingen til, noe jeg har dokumentert i en kronikk i Aftenposten. Pasienter med avansert lungecancer fikk godkjent immunmedisinen pembrolozimab, men den omfatter kun en undergruppe av lungekreftpasientene.

MORAL. Hva så med resten? Hva med nyrekreft og blærekreft (immunterapi), og hva med brystkreft (Kadcyla)?

Ordspråket med bjelken i sitt eget øye passer godt her. Før staten hisser seg opp over etikken i legemiddelfirmaet, som absolutt ikke kan forsvares, bør den rydde opp i moralen i sin egen bakgård.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 20/2016

Powered by Labrador CMS