Koronadødsfall gir mange tapte leveår

Det er feil at covid-19 ikke påvirker leveutsiktene nevneverdig fordi den forventede levealderen blir høyere desto høyere alder man til nå har oppnådd.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Gunnar Hasle

Innlegg: Gunnar Hasle, Ph.D. spesialist i infeksjonsmedisin ved Reiseklinikken i Oslo

FORVENTET LEVEALDER ved fødsel i Norge er på cirka 81 år for menn og 84 år for kvinner. Medianalderen for dem som er døde av covid-19 i Norge, er på 84 år.

Det er fristende å slutte av dette at covid-19 ikke påvirker leveutsiktene nevneverdig, men dette er feil – fordi den forventede levealderen blir høyere desto høyere alder man til nå har oppnådd.

TAPTE LEVEÅR. En studie fra USA beregnet at covid-19 hadde forårsaket 1,2 millioner tapte leveår i perioden fra 1. februar til 11. juli 2020, som i gjennomsnitt ga 9,2 tapte leveår for hver av 130000 som døde. En britisk studie beregnet at antallet tapte leveår for hver som dør av covid-19, ville være på 14 år for menn og 12 år for kvinner.

De amerikanske tallene, men ikke de britiske, er korrigert for «konkurrerende» sykdommer. 

Både for Norge – og resten av verden – må vi vente før vi kan konkludere om hvor mange liv denne pandemien tar. Vi står fortsatt ved starten av pandemien

FOR TIDLIG Å KONKLUDERE. Statistisk sentralbyrå har ikke funnet noen overdødelighet i Norge i 2020, men det må ikke lede oss til å tro at covid-19 er ufarlig.

Både for Norge – og resten av verden – må vi vente før vi kan konkludere om hvor mange liv denne pandemien tar. Vi står fortsatt ved starten av pandemien. 

Se også: Flokkimmunitet uten smittevern og vaksine er en farlig korona-strategi

DÅRLIGE NYHETER. For oss som har passert 65 år, og godt kan tenke oss å leve i noen år til, er de siste dagenes medieoppslag om at fremstående kolleger i Norge støtter the Great Barrington Declaration, dårlige nyheter. Disse kollegene sår tvil om at det er om å gjøre å prøve å slå ned epidemien.

Det er kanskje mulig å oppnå naturlig flokkimmunitet. Men om 70 prosent av befolkningen skal gjennom en infeksjon med dødelighet på 0,57 prosent, beregnet av WHO, for land med mer enn 500 døde per million innbyggere, snakker vi kanskje om over 20.000 døde nordmenn. 

Covid-19 er ingen bagatellmessig infeksjon.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS