Har vi ikke råd til den beste vaksinen?

Det er ikke for sent å snu: Helsedirektoratet og politikerne må gripe inn!

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Kronikk: Harald Moi, professor emeritus, Universitetet i Oslo og Olafiaklinikken, Oslo Universitetssykehus

ETTER SNART TI år med jentevaksinering er det besluttet at også gutter fra høsten 2018 skal få gratis HPV-vaksine. Det er på tide. Men hvorfor velge den dårligste vaksinen? Beslutningen er lite gjennomtenkt og vil gi et dårligere helsetilbud.

I Norge har man valgt å gi vaksinen i syvende klasse, i tolv års alder. Dette er for sent. Det skulle ha vært bedre å gi vaksinen allerede i ni års alder, før puberteten. Dette gir mindre bivirkninger, og effekten er minst like god. Det har vist seg at barn har fått fullgod immunitet med bare én booster-dose etter et halvår, ikke to som hittil har blitt gitt. Dette reduserer kostnaden.

TRE VAKSINER PÅ MARKEDET. Det er over hundre varianter av humant papillomavirus (HPV). Av disse overføres cirka 40 varianter seksuelt, hvorav minst tolv typer er kreftfremkallende og ytterligere seks typer trolig kan være årsak til kreft. Folkehelseinstituttet har valgt Cervarix, som har meget god effekt mot de to vanligste kreftfremkallende HPV-typene, type 16 og 18. Det har vist seg at Cervarix også beskytter mot HPV-typer som er nærbeslektet med type 16 og 18 slik at beskyttelsen mot kreft kommer opp i 90 prosent. Men Cervarix har ingen effekt mot kjønnsvorter.

Konkurrentene til Cervarix er Gardasil og Gardasil 9. Gardasil beskytter mot type 16 og 18, men i tillegg også mot typene 6 og 11, som forårsaker de fleste tilfellene av kjønnsvorter. Den nyeste vaksinen, Gardasil 9, har dessuten direkte beskyttelse mot ytterligere fem kreftfremkallende HPV-typer, med minst like god effekt mot HPV-indusert kreft som Cervarix.

Siden 2009 har jenter i syvende klasse fått tilbud om vaksinering med Gardasil. Man fra høsten 2017 har Folkehelseinstituttet innstilt Cervarix som nasjonal HPV-vaksine, og Cervarix er valgt som HPV-vaksine også til gutter fra høsten 2018. Dette er i tråd med tilbudet om gratis Cervarix-vaksine i perioden 2016–18 for kvinner som er født 1991 og senere.

PLAGSOM LIDELSE. I Aftenposten den 6. mars beskrev Ingeborg Senneset en gutt med sår og kuler under forhuden. Han hadde sikkert kjønnsvorter, og ikke peniskreft.

Kjønnsvorter rammer om lag ti prosent av den seksuelt aktive befolkningen i løpet av livet. Hvert år vil kun 50 menn få peniskreft, de fleste i høy alder, men 3000 vil få kjønnsvorter. Kjønnsvorter er ingen livstruende infeksjon, men den forekommer hyppig, kan være vanskelig å behandle, er kostnadskrevende for helsevesenet og svært belastende for livskvaliteten.

En pasient skrev følgende til meg: «Kjønnsvortene har endret livet mitt og ødelagt forhold og store deler av privatlivet mitt. Jeg føler meg ikke lenger som et normalt menneske. Dette er den «vanligste sykdommen» i verden, men det endrer ikke stigmaet som følger med og at jeg kan gi noen andre en sykdom de heller ikke blir kvitt».

AVREGISTRERT I USA. Prisen i anbudet er hemmelig. Europeiske senter for sykdomskontroll (ECDC) har beregnet at prisen for Cervarix må være 23–42 euro lavere per dose for å få lik kostnadseffekt som Gardasil. Men Folkehelseinstituttet (FHI) har åpenbart ikke tatt med kostnaden for kjønnsvorter i sin beregning.

De fleste land som tilbyr HPV-vaksinering i barnevaksinasjonsprogrammet, har valgt Gardasil, som også gir beskyttelse mot kjønnsvorter. I USA og Australia er Cervarix så lite etterspurt at den er blitt avregistrert. Da Sverige og Storbritannia valgte Cervarix, ble protestene så store at de snudde og besluttet seg for Gardasil.

FHI MÅ SNU! Det er ikke for sent å snu: Helsedirektoratet og politikerne må gripe inn. Så vidt vites har ingen andre land som tilbyr HPV-vaksine til gutter, valgt Cervarix. Det er ille nok at Cervarix ble valgt til kvinner opp til 26 år som ikke tidligere har fått vaksine, men verre når den også blir innført i barnevaksinasjonsprogrammet for både gutter og jenter. Det beregnes at en kjønnsnøytral vaksinering med Gardasil med en 70 prosents dekning vil redusere forekomsten av kjønnsvorter med 85 prosent.

Med en 90 prosents dekning med Gardasil 9 kan man for en billig penge utrydde en kostbar og plagsom lidelse som kjønnsvorter.

Oppgitte interessekonflikter: Artikkelforfatteren har vært lokal forskningsleder for HPV-vaksinestudier for MSD, det gjelder både Gardasil og Gardasil 9. Han har ikke mottatt honorar for dette arbeidet, som er blitt administrert gjennom Inven2 ved Oslo universitetssykehus, og han har ikke økonomiske interesser i MSD.

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 07/2018

Powered by Labrador CMS