Fødselsomsorgen blir enda bedre

Fødselsomsorgen vår er blant verdens beste. Den skal bli enda bedre.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Bent Høie

Innlegg: Bent Høie (H), helseminister

I DAGENS MEDISIN 30. august ber leder Hanne Charlotte Schjelderup i Jordmorforbundet meg om å sørge for en god fødselsomsorg. Jeg kan forsikre henne om at jeg har tatt – og tar – grep på en rekke områder.

Sammen med jordmødrenes fagforeninger skal vi nå se på hvordan vi kan gjøre arbeidssituasjonen ved kvinneklinikkene bedre og heve kvaliteten på fødetilbudet. Jeg ber Helsedirektoratet sette ned en arbeidsgruppe som skal jobbe med dette. Både jordmorforeningene og de regionale helseforetakene skal involveres i arbeidet.

Les også: ISF fungerer ikke i fødselsomsorgen

STØRRE BALASTNING. Norske kvinner føder barn senere og har høyere vekt enn tidligere. Jordmorforeningene har varslet om at dette har ført til økt belastning ved de store kvinneklinikkene. Høy alder og høy vekt fører nemlig til at stadig flere kvinner blir henvist til å føde i de store klinikkene. Det fører også til mer kompliserte fødsler.

Arbeidsgruppen skal se på hva denne utviklingen betyr for bemanning og finansiering, og vurdere om de faglige retningslinjene på dette området bør fornyes.

Jeg kommer til å gi helseregionene – i samarbeid med kommunene – i oppdrag å få på plass følgetjenesten der den mangler

MÅLRETTET SATSING. Vi har en god fødselsomsorg i Norge. Men den skal bli enda bedre. Derfor lytter vi til jordmorforeningene når de tar opp utfordringer i tjenesten.

Ved siden av å se på arbeidspresset på de store fødestedene, ruster vi opp tjenestene ute i kommunene. Vi satser målrettet for å få flere jordmødre og helsesykepleiere og styrke helsestasjonene. Regjeringen har lagt til rette nær en dobling av antall jordmødre siden vi tok over i 2013

Norske kvinner får i dag tettere og bedre oppfølging før og etter fødsel enn noen gang tidligere. Kvinner med mer enn 90 minutters reisevei til fødestedet skal ha tilbud om følge av jordmor. Denne følgetjenesten mangler flere steder. Jeg kommer derfor til å gi helseregionene i oppdrag å få på plass denne tjenesten i samarbeid med kommunene. Det er svært viktig for kvinnenes trygghet.

TRANSPORTFØDSLER. 99 prosent av norske kvinner føder på sykehus. Det er bare 0,6 prosent som ikke rekker frem til fødeavdelingen før barnet kommer. Antallet ufrivillige fødsler utenfor sykehus har ligget stabilt de siste 15 årene. De fleste transportfødsler finner sted i byer og sentrale strøk der veien til fødeavdelingen er kort, men babyen kommer så fort at mor ikke rekker frem.

Det er slett ikke ønskelig at kvinner skal føde i veikanter eller gatekryss. Derfor gjør vi det vi kan for å få ned antallet transportfødsler og sørge for at jordmor er der hvis babyen kommer på vei til sykehuset. Tett og god oppfølging av kvinner som skal føde er viktig for å identifisere svangerskap der det er risiko for at barnet kommer til verden fort og uventet.

SENTRALISERING. På begynnelsen av 1970-tallet var det nærmere 200 fødesteder i Norge – om lag tre ganger så mange som i dag. Sentraliseringen som har funnet sted de siste femti årene, skyldes dels nye krav til medisinsk beredskap, som mulighet til å utføre keisersnitt. Den skyldes også gravides ønsker om å føde på større fødesteder med mer ekspertise og bedre tilbud om smertelindring enn små fødesteder.

Mens denne sentraliseringen fant sted, sank dødeligheten blant spedbarn og mødre jevnt og trutt. Det ble stadig færre komplikasjoner og stadig mindre skader knyttet til fødsler. I dag er Norge et av verdens tryggeste land å føde i.

DESENTRALISERING. De siste ti årene har det vært små endringer i fødetilbudet. Under den rødgrønne regjeringen ble det lagt ned seks fødesteder – under dagens regjering har det blitt lagt ned to fødestuer. Regjeringen ønsker ingen ytterligere sentralisering. Vi vil opprettholde et desentralisert fødetilbud: Et tilbud som består av de små fødestuene, de mellomstore fødeavdelingene og de store kvinneklinikkene.

Endringer i fødetilbud vil bare kunne skje når vi bygger nye sykehus. Når all behandling og alle fagfolk fra to gamle sykehus flytter sammen i et nytt og moderne, må selvsagt fødeavdelingen flytte med.

VIKTIGE ERFARINGER. Liggetiden i sykehus etter fødsel har vært stabil de siste fem årene. Noen kvinner ønsker å dra raskt hjem fra sykehuset etter en ukomplisert fødsel. Andre trenger oppfølging eller helsehjelp og må ligge der flere dager. Tilbudet skal tilpasses den enkelte kvinne og hennes behov.

55.000 kvinner føder barn i Norge hvert eneste år. De aller fleste føler seg trygge og blir tatt godt vare av flinke fagfolk før, under og etter fødselen. Beklageligvis opplever ikke alle kvinner det slik. Det er erfaringer vi skal ta på alvor og bruke til å gjøre fødselsomsorgen vår enda bedre. Ikke til å stemple den som dårlig. For den er faktisk blant de beste i verden.

Powered by Labrador CMS