Er NPE en nøytral part i erstatningssaker?

NPE fremstår slett ikke som en nøytral part som gir erstatningssøkere «nødvendig hjelp». Manglende rettssikkerhet for pasienter bør nå løftes opp til Helse- og omsorgskomiteen, helsestatsråden – og helsepolitikere i både posisjon og opposisjon.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Innlegg: Kjell Magne Enget, PLS-pasient på Lillehammer

DIREKTØR Rolf Gunnar Jørstad i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) bruker 260 millioner kroner i erstatninger etter Pandemrix som «bevis» for at vi har en god erstatningsordning. Så galt kan det bli når NPE er mer opptatt av hvor mye staten har «tapt», enn av hvor mange som har fått avslag og på hvilket grunnlag.

I sitt tilsvar til mitt innlegg Løftene om erstatning for skader etter Pandemrix-vaksinen i Dagens Medisin unnlater Jørstad beleilig å nevne at i snitt får om lag 70 prosent avslag. I Pandemrix-saker har avslagsprosenten vært på over 80, ifølge NPE.

HVA ER AKSEPTABELT? Tror Jørstad at menneskene bak avslagene er enig med ham? For ikke å snakke om dem som ikke orker å søke erstatning fordi NPE slett ikke fremstår som en nøytral part som gir erstatningssøkere «nødvendig hjelp» og «ikke (vil) ha bruk for advokathjelp».

Jørstad påpeker at tidsspennet for sykdomsdebut for PLS og narkolepsi ikke kan sammenlignes. Han går ikke nærmere inn på hva som ville ha vært en akseptabel «tidsmessig sammenheng». I 2016 måtte NPE krype til korset og øke tidsgrensen for narkolepsi etter vaksinasjonen til to år. NPE må gjenåpne gamle saker der vedtak ble fattet på feil grunnlag. Hvilket grunnlag vedtaket i min sak støttet seg på, er ikke dokumentert.

DOKUMENTASJON? NPE-direktøren går videre langt i å ymte om at det finnes forskning som utelukker at vaksinen kan være årsaken til PLS. Da hadde det vært nyttig om direktøren kunne ha vært noe mer konkret, og satt denne angivelige forskningen opp mot mistankene mot squalene, Golfkrig-syndromet og det faktum at det ble produsert en vaksine uten squalene.

NPE nevnte ikke dette i sitt vedtak. Rart i grunnen når NPE hevder å arbeide for at sakene skal være best mulig opplyst.

RETTSIKKERHET. Direktøren hopper også lett over EU-domstolens kjennelse. Likegyldige kan imidlertid ikke domstolene være når sakene eventuelt skal behandles der. Jeg hevder at NPE ville ha stått seg på en noe mer ydmyk holdning. NPE har måttet gå tilbake på tidligere vedtak. Det kan gjenta seg.

Manglende rettssikkerhet for pasienter bør nå løftes opp til Helse- og omsorgskomiteen, helsestatsråden –og helsepolitikere i både posisjon og opposisjon.

Interessekonflikter: Artikkelforfatteren opplyser at han ikke har andre interessekonflikter enn at han har blitt alvorlig syk med diagnosen primær lateral sklerose (PLS).

Powered by Labrador CMS