Akupunktur – et alternativ til opioider

Akupunktur kan være et seriøst alternativ ved noen av tilstandene som opioider brukes for i dag – og bør i større grad anbefales som et behandlingsalternativ.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Mona Solberg

Innlegg: Mona Solberg, nestleder i Akupunkturforeningen
Jeanette Johannessen, styreleder i Akupunkturforeningen

I EN ARTIKKEL i Dagens Medisin advarer Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf) og Norsk forening for allmennmedisin (NFA) mot trenden med legers økende forskriving av potente opioider: «Vi har over tid sett en økning i forskriving av sterke smertestillende fra leger, for kroniske smertetilstander». For å lykkes med å redusere forbruket av opioider, ønsker de en befolkningsrettet kampanje om utfordringer ved opioidbruk.

Akupunkturforeningen er enig i at en informasjonskampanje kan være en god løsning for å redusere forbruket av sterke smertestillende medikamenter, men kampanjen bør også inneholde andre medikamentfrie tiltak som kan redusere smerter hos pasientene.

MEDIKAMENTFRITT – FØRST! USA har besluttet, som følge av opioidkrisen, at alle sykehus må tilby evidensbasert medikamentfri behandling før pasienten får forskrevet opioider. Spesielt nevnt i denne forbindelsen er akupunktur og kiropraktikk som behandlingsmetode.

Følgende spørsmål må besvares:

  • Har akupunktur dokumentert effekt ved smerte?
  • Hvordan er bivirkningsprofilen?
  • Hva synes pasienter om akupunktur?
  • Finnes det kompetanse på akupunktur i Norge?
Jeanette Johannessen

EFFEKT VED SMERTE. Det er godt dokumentert at akupunktur har effekt ved artrosesmerter, kroniske smerter i korsrygg, nakke, skulder og ved hodepine. Dokumentasjonen er blant annet basert på data fra 17922 pasienter i en IPD-metaanalyse. Denne effekten vedvarer ett år etter endt behandling hos 90 prosent av pasientene. Dette gjør akupunktur til en kostnadseffektiv behandlingsmetode for smerter.

Norske nasjonale kliniske retningslinjer anbefaler akupunktur ved uspesifikke kroniske korsryggsmerter, kjemoterapi- og anestesiindusert kvalme, svangerskapskvalme, samt ved temporomandibulær dysfunksjon (TMD). Akupunktur anbefales også som behandling ved migrene i akuttveilederen i nevrologi, og legemiddelhåndboken anbefaler akupunktur som et behandlingsalternativ ved bekkenløsning, spenningshodepine og kvalme.

EFFEKT – OG TILFREDSHET. Studier viser at akupunktur er en trygg behandlingsform når behandlingen utføres av godt kvalifiserte akupunktører. Tall fra Danmark og Australia kan tyde på at det er flere alvorlige bivirkninger etter behandling hos helsepersonell med kort utdanning i akupunktur, enn hos akupunktører med solid utdanning i akupunktur – i tillegg til anatomi og fysiologi.

USA, som har en forsikringsbasert helsetjeneste, har gode data på hvor tilfredse pasienter er med behandling. I en undersøkelse som American Speciality Health (ASH) har utført, er dataene basert på 89.000 pasienter og 6000 akupunktører i tidsrommet 2014 og 2015. 93 prosent av smertepasientene rapporterte at akupunkturbehandlingen var vellykket for deres hovedplage.

Det finnes flere akupunktører med kompetanse som kan være med å redusere helsekøene

Tilfredsheten hos «kompliserte smertepasienter» lå på 85 prosent. Det er verdt å merke seg at mange stater i USA har autoriserte akupunktører som helsepersonell, basert på en fire års utdanning.

SERIØST ALTERNATIV. Finnes det kompetanse på akupunktur i Norge?

I dag kan hvem som helst stikke nåler i folk og kalle det for akupunktur. Høyskolen Kristiania har en veldig god bachelorutdanning i akupunktur, og denne utdanningen er godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Akupunkturforeningen har 500 medlemmer fordelt over hele landet, og krav til medlemskap er 240 studiepoeng. Cirka 50 prosent av våre medlemmer er autorisert helsepersonell og 50 prosent er ikke-autorisert helsepersonell. Alle har solid utdanning i akupunktur.

Vi konkluderer slik: Akupunktur kan være et seriøst alternativ ved noen av tilstandene som opioider brukes for i dag. Akupunktur har lav bivirkningsprofil, er kostnadseffektivt og står oppført i kliniske retningslinjer. I tillegg finnes det flere akupunktører med kompetanse som kan være med å redusere helsekøene. Derfor bør akupunktur nevnes som behandlingsalternativ i informasjonskampanjen som foreslås, og akupunktur bør anbefales som et behandlingsalternativ i større grad enn i dag.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 15/2019

Powered by Labrador CMS