KAN GÅ VIDERE: Tobias Judin i Datatilsynet hadde håper på et annet resultat, men er fornøyd med at dommen gir en avklaring. – Uansett er det bra å få en endelig avklaring i saken slik at partene i saken kan gå videre, sier Judin.

Foto: Julie Kalveland

Både skuffelse og glede over Legelisten-dommen

Forbrukerrådet er fornøyd med Høyesteretts dom i Legelisten-saken. Datatilsynet er skuffet. 

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Dagens Medisin har omtalt at rettssaken om nettstedet Legelisten endte med tap for Legeforeningen.

Et hovedspørsmål har vært hva som veier tyngst: pasientenes rett til ytringsfrihet og interesse av å kunne lese de anonyme kommentarene på nettstedet eller helsepersonells interesser og rett til privatliv.

Legeforeningen har ønsket at leger skulle ha krav på å motsette seg omtale på nettstedet, men staten har anført at en slik reservasjonsmulighet ville redusere verdien av nettstedet verdi betydelig.

Staten vant frem og i dommen står det blant annet at «det er et betydelig behov for informasjon til befolkningen som grunnlag for valg av leger og andre tilbydere av helsetjenester.»

Flere statlige organer har vært involvert i – og hatt ulike syn på – saken som har versert siden 2015.

FORNØYDE: – Vi er glade for at Høyesterett nå har avsluttet denne saken og avklart at vedtaket i Personvernnemnda er gyldig, sier Gunstein Instefjord, leder for forbrukerpolitikk i Forbrukerrådet.  Foto: Forbrukerrådet/John Trygve Tollefsen

Forbrukerrådet: – Glade

I den ferske dommen vises det til at Forbrukerrådet tidligere har gitt en positiv uttalelse om Legelisten.

Forbrukerrådet har som oppgave er å ivareta forbrukeres interesser.

I dommen vises det til et notat fra rådet hvor det står at: «Legelisten.no … fremstår som det eneste tiltaket i Norge som gir forbruker mulighet til å orientere seg og til å innhente relevant informasjon om fastleger.»

Høyesterett viser også i sin konklusjon – og setter sin lit – til uttalelser fra Forbrukerrådet om at «de fleste har forståelse for hva slike «vurderingssider» er, og dermed leser usaklige vurderinger med et kritisk blikk.»

Dagens Medisin har kontaktet Forbrukerrådet, som kun svarer på henvendelsen skriftlig. Det vises til at rådet per nå ikke jobber med saker knyttet til fastleger og at saken ligger noen år tilbake i tid.

– Forbrukerrådet har tidligere engasjert seg for å sikre at folk har mulighet til å dele erfaringer om fastleger, uttaler Gunstein Instefjord, leder for forbrukerpolitikk.

– Vi er glade for at Høyesterett nå har avsluttet denne saken og avklart at vedtaket i Personvernnemnda er gyldig.

Les mer: Legeforeningen om tapet i Høyesterett: – Uheldig

Les mer: – En gledelig bekreftelse

– Ikke hverdagskost

På den andre siden står Datatilsynet, som overvåker overholdelse av personopplysningsloven.

Det var i sin tid Datatilsynet som fattet vedtak om at nettstedet Legelisten måtte legge til rette for at helsepersonell skulle kunne reservere seg mot å bli vurdert på nettstedet.

Personvernnemnda er klageinstansen som omgjorde vedtaket, og siden ble stevnet av Legeforeningen.

Seksjonsleder Tobias Judin i Datatilsynet, er saksbehandleren som fattet det opprinnelige vedtaket. Han fulgte behandlingen av saken i Høyesterett sammen med kolleger, og ga uttrykk for at dommen ville kunne få store konsekvenser.

– Vi synes det er flott å få en høyesterettsdom om personvern, for det er ikke hverdagskost. For eksempel bekrefter Høyesterett at vi forstår vurderingstemaene i loven riktig, og det i seg selv har verdi siden dette er noe vi har blitt utfordret på, sier Judin til Dagens Medisin.

Han legger ikke skjul på han gjerne skulle sett at saken endte annerledes.

– Vi hadde selvsagt håpet på et annet resultat og har nok vektet hensynene i saken annerledes, men Høyesterett sier selv at avveiningene er vanskelige. Uansett er det bra å få en endelig avklaring i saken slik at partene i saken kan gå videre.

– Må tåle mer

– Hvilke prinsipielle følger vil dommen få?

– Dommen sier implisitt at helsepersonell og andre regulerte yrker må tåle mye som del av sin yrkesutøvelse. Allmenhetens behov for informasjon om dem veier veldig tungt, selv om informasjonen i noen tilfeller kan være mindre treffende eller uriktig. Dette kan ha overføringsverdi til andre saker om andre yrkesgrupper også, sier Judin.

– Er det eventuelt noen avklaringer du savner?

– I denne saken har det vært viktig for oss å synliggjøre at det ikke er alt som egner seg til brukervurdering på nett. Vi har vært opptatt av at ikke alle yrker har som oppgave å blidgjøre tjenestemottakeren. Spørsmålet nå er hvor grensen går for vurderingsnettsider.

Powered by Labrador CMS