VANSKELIG SAK: – Det er en veldig interessant og vanskelig sak. Det har det vært hele veien, sier seksjonsleder Tobias Judin i Datatilsynet. Han og Ylva Marrable var blant flere fra Datatilsynet som fulgte rettssaken. 

Foto: Julie Kalveland

Datatilsynet følger rettssak med argusøyne: – Kan få store konsekvenser

Ansatte i Datatilsynet har fulgt rettssaken mellom Staten og Legeforeningen denne uken.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

HØYESTERETT, OSLO (Dagens Medisin): Onsdag var siste dag i retten i saken om nettstedet Legelisten. Saken blir fulgt med interesse, også av Datatilsynet, som fattet det opprinnelige vedtaket som diskuteres.

Ønsker reservasjonsrett

Legeforeningen har gått til sak mot Staten med mål om å oppnå en generell reservasjonsrett for leger på nettstedet Legelisten. I utgangspunktet påla Datatilsynet i et vedtak i 2017, blant annet at nettsiden skulle å ha en slik mulighet for reservasjon. Men dette vedtaket ble påklaget til klageinstansen Personvernnemnda, som ikke støttet dette. Dette vedtaket var bakgrunnen for Legeforeningens søksmål.

– Denne saken er ekstremt spennende og vi er utrolig spente på resultatet. Det er ikke ofte regelverket vårt blir behandlet i Høyesterett, sier seksjonsleder Ylva Marrable i Datatilsynet til Dagens Medisin.

Viktige rettigheter

Seksjonsleder Tobias Judin var saksbehandleren bak det opprinnelige vedtaket. Også han har fulgt saken i retten.

– Det er en veldig interessant og vanskelig sak. Det har det vært hele veien, sier han.

– Når det gjelder en sak om ytringsfrihet og personvern, store viktige rettigheter, er det fint at landets øverste dommere avgjør saken.

Et kjernespørsmål i saken er om ytringsfrihet eller legenes rett til personvern skal vektlegges tyngst.

– Kan få store konsekvenser

Verken Marrable eller Judin vil spekulere i hva dommerne vil konkludere med.

– Men det er ikke noen hemmelighet at dette kan få store konsekvenser for helsepersonells personvern på internett og at det er en sak som betyr mye for mange, sier Marrable.

– Det er heller ikke noen hemmelighet hvor vi står i denne saken.

– Hvilke følger kan denne dommen få?

– Bestemmelsen som denne saken gjelder blir brukt veldig mye. Det handler om når virksomheter kan bruke personopplysninger om sine kunder, medlemmer, utenforstående, og i hvor stor utstrekning de kan bruke disse opplysningene, sier Judin.

– Hvis Høyesterett kommer med prinsipielle uttalelser om hvordan man skal gjennomføre vektingen, eller hvilke elementer man må legge vekt på, så kan det ha mye å si for veldig mange virksomheter – også dem som ikke driver nettsteder.

Powered by Labrador CMS