VIDEOKONFERANSE: Den 27. januar ble det holdt et digitalt møte om pakkeforløp for kreftpasienter i Helse Sør-Øst og danske erfaringer. Leder for Norsk onkologisk forening, Daniel Heinrich, og Sigbjørn Smeland, klinikkleder ved kreftklinikken, Oslo universitetssykehus deltok på møtet. Foto: Astellas Pharma

Foto:

– Det største enkeltløft av kreftbehandling noensinne

Det sier Mette Moe, overlege ved onkologisk avdeling ved Aalborg universitetssykehus, som 27. januar fortalte om danske erfaringer fra pakkeforløp og MDT-møter i Danmark på en digital videokonferanse.

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Multidisiplinære team, kalt MDT-møter, er en del av pakkeforløpet for kreft. Metoden er at kliniske beslutninger tas på grunnlag av tverrfaglig samarbeid mellom forskjellige fagprofesjoner.

Den 27. januar ble det avholdt et digitalt møte i regi av Danmarks ambassadør, Jarl Frijs-Madsen og legemiddelselskapet Astellas Pharma, om pakkeforløp for kreftpasienter i Helse Sør-Øst og danske erfaringer.

– MDT er kreftbehandlingens ekkosenter. Det er i dette forumet vi kan gi hver enkelt pasient den oppfølging som det er behov for. I MDT kan vi se om pakkeforløp blir overholdt, om pasienten kan bli med i kliniske studier og hvilke behandlingsformer som er mulig å få til og som er best mulig for den enkelte pasient, sier Moe.

Dagens Medisin har snakket med Mette Moe om danske MDT-erfaringer under pandemien. Moe sier at for at et MDT-møte skal fungere, er det visse forutsetninger som må være på plass.

MDT under pandemi

– Helt enkle, praktiske ting. Det må være et lokale for å møtes, det må være satt av tid til møtet- tilstrekkelig tid, teknisk utstyr må fungere og alle må være forberedt.

– Under pandemien har dette vært krevende.

– Hvordan da?

– Det går på de tekniske ting. Er alle koblet til riktig, er lyden stilt inn korrekt.

Moe forteller at som mange andre, har de vært nødt til å ha digitale møter.

– Mange sitter på sine kontorer. Det er fort gjort at noen kommer rett inn og avbryter møtet. Eller så kan det være som jeg og min kollega opplevde, at lys og tilkobling ble kuttet på møterommet vi satt på etter 45 minutter. Da må vi koble på og logge inn igjen.

– Og det er lett for at man snakker i munnen på hverandre når man snakker sammen virtuelt. Disiplinen må være enda skarpere når man har møte virtuelt, for at det skal fungere.

– Har dere brukt mer tid på MDT-møtene nå under pandemien?

– Nei. Personlig har jeg brukt mindre tid med tanke på at jeg til vanlig må reise fra avdeling nord til syd.

– Har det gått utover kvaliteten på møtene?

– Nei det synes jeg ikke. Alle arbeider så godt som mulig. Kravet er uforandret; å stille velforberedt. Det betyr at man har gått gjennom pasientjournaler og sykdomsforløp. Det betyr at man som for eksempel onkolog skal ha klart forslag til behandlingsløp og konkrete input. Det er mye å forholde seg til. Andre sykdommer, andre behandlingsalternativer og for eksempel pasientpreferanser. Det er upåvirket og uavhengig av pandemien.

Moe sier at det som kan være et problem både i alminnelig hverdag og under pandemien, er å få satt av nok tid til forberedelse.

– Og det varierer selvfølgelig hva man mener er nok tid. Personlig mener jeg at man som sykehus eller avdeling, totalt sett sparer tid hvis man bruker nok tid i forkant og får en skikkelig gjennomgang og dermed noen optimale pasientforløp.

– Har det blitt gjennomført færre MDT-møter på grunn av pandemien?

– Overhodet ikke. Vi har gjennomført et helt vanlig antall MDT-møter. MDT kan ikke avlyses. Disse møtene er så vesentlig for alle beslutninger som gjelder kreftbehandling. Pandemi eller ei, sier Moe.

Selve møtene

Moe forteller at de danske multidisiplinære cancer grupper (DMCG) har utviklet retningslinjer for gjennomføring av MDT-møter.

– Professor Michael Borre, som er formann for DMCG, har vært med på å utvikle denne praktiske veilederen for MDT-møtenes gjennomføring. Den danske sundhedsstyrelse har som krav, at pasientbehandling skal sentreres rundt MDT.

Moe sier det er etablert et godt tverrfaglig nettverk som har vært til god hjelp for å diskutere hvilke utfordringer knyttet til møtene.

– For eksempel kan det være et spørsmål om hvem som skal delta på møtene, og om MDT skal finne sted i arbeidstiden, og forteller om hva som er nødvendig for et effektivt og bra MDT-møte.

– Det må være en beslutningsdyktig person fra de forskjellige avdelinger. Det er fornuftig med mange på et møte, og egentlig bør alle som ønsker kunne delta. For eksempel yngre leger under utdannelse.

Moe sier at hvis det er mange som skal delta i møtene er det viktig med en klar møteledelse, og at det primært er en ansvarlig og stemme fra hver avdeling.

– Hvis det er en overvekt av deltagere fra en avdeling på et møte, er det viktig å huske på at MDT-beslutninger ikke er flertallsbeslutninger, men faglig veide beslutninger.

– Og man må snakke en og en om gangen, hvis ikke sklir fort møtet ut og handler om noe helt annet. Vi er alle engasjerte i jobben vår, men da blir det mindre effektivt.

Moe sier det kunne være et problem i starten, men ikke nå lenger.

– Nå er det en om gangen, faglig input og beslutninger, slik det må være.

Hun er tydelig på at MDT-møtene må skje i arbeidstiden.

– Det må være i arbeidstid. Hvis ikke risikerer man at folk er slitne etter arbeid og at kvaliteten på møtene synker.

Deres MTD-møter holdes nå hver mandag- og torsdag morgen for å komme gjennom pakkeforløpene.

– Og da er det viktig at man er forberedt. Er man ordentlig forberedt har pasienten blitt undersøkt for andre sykdommer, og en lege har laget en ordentlig presentasjon av pasientjournal med hva som er viktig. Da kan de andre lese gjennom, og man kan starte arbeidet. Hvis det bare er gjort halvgodt må alle lese gjennom pasientjournalen og deretter trekke ut hva som er viktig informasjon som må med i møtet.

– MDT fremmer likebehandling

Moe forteller at det har vært andre utfordringer under pandemien som ikke er knyttet til MDT-møtene, men til onkologisk behandling.

– Man ønsker å ha pasienter så kort som mulig på avdeling og sykehus. Vi har gitt en såkalt booster GCSF for at immunforsvaret ikke skal bli så nedbrutt av cellegift.

Men Moe sier at retningslinjer for behandling står uavhengig av pandemi.

– I starten av pandemien ble jeg kontaktet av et par legemiddelfirma som ville selge seg inn fordi de sa at man ikke lenger kunne bruke cellegift-behandling i like stor grad. Da fikk de klart nei, retningslinjer for behandling står uavhengig av pandemi.

Avslutningsvis sier Moe at MDT-møtene har vært utelukkende positivt.

– Etter min mening har MDT-samarbeidet vært det største enkeltløft av kreftbehandling noensinne. Gjennom MDT har man gjort kvaliteten enda bedre.

Hun viser til at det i Danmark går en offentlig debatt om alle får lik behandling i det danske helsevesenet.

– Det jeg kan si er at gjennom MDT-møter blir likhet løftet frem. Gjennom MDT sikrer man at alle pasienter får den mest relevante- og beste mulige behandling.

Powered by Labrador CMS