BETYDNING: – De rådgivende uttalelsene vil ha betydning for Helsedirektoratets godkjenningspraksis, skriver helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Arkiv/Vidar Sandnes

Foto:

– Vil ha betydning for godkjenningspraksis

Helse- og omsorgsdepartementet skal, sammen med Helsedirektoratet og Kunnskapsdepartementet, vurdere hvilke praktiske konsekvenser EFTA-domstolens rådgivende uttalelser om EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv vil ha for medisinstudenter i utlandet.

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Dagens Medisin har tidligere skrevet om at leger som har utdanning fra Danmark og gjennomført dansk turnus (KBU), må ta LIS-1 før de kan gå videre i spesialistutdanningen.

EFTA-domstolen har nylig kommet med to uttalelser til Høyesterett og Borgarting lagmannsrett om tolkning av regler for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner som følger av EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv og EØS-regelverket. Høyesterett har bedt om uttalelse i forbindelse med en sak om godkjenning av dansk tannlegeutdanning.

– Vil ha betydning

Uttalelsen Høyesterett har innhentet kan du lese her i kortversjon, og her i full lengde.

– De rådgivende uttalelsene vil ha betydning for Helsedirektoratets godkjenningspraksis. Helse- og omsorgsdepartementet vurderer nå, i samarbeid med Helsedirektoratet og Kunnskapsdepartementet, hvilke praktiske konsekvenser de to rådgivende uttalelsene vil kunne ha.

Det skriver helse- og omsorgsminister Bent Høie i sitt svar på skriftlig spørsmål stilt fra Marit Knutsdatter Strand fra Senterpartiet.

Strand spurte om statsråden vil ta initiativ til en ny vurdering om medisinstudenter i Danmark kan slippe å gå "dobbelt turnus", og andre tiltak for rekruttering av norske medisinstudenter i utlandet til jobber i hjemlandet.

Bent Høie skriver også i sitt svar at:

LØSNING: – Dette er en sak som påvirker mange. Vi håper Helsedirektoratet fort vil finne en løsning som gir Danmark-studentene autorisasjon i Norge, uten en lang behandlingstid, sier Amalie Kollstrand, medlem i ANSAs helsepolitiske utvalg. Foto: Arkiv/privat

«De rådgivende uttalelsene fastslår at EØS-avtalens hoveddel slår inn dersom godkjenningssøkere ikke er omfattet av yrkeskvalifikasjonsdirektivet. I tillegg fremgår det av uttalelsene at landene er forpliktet, etter EØS-avtalens hoveddel, å vurdere søkere som ikke har fullført utdanningen i utdanningslandet.»

– Håper på rask løsning

Amalie Kollstrand, medlem i ANSAs helsepolitiske utvalg, skriver i en kommentar at det er bra uttalelsen vil ha betydning for godkjenningspraksis.

– Vi håper HOD følger opp Helsedirektoratet, slik at vi kan få en forandring. EFTA-uttalelsen viser at de ikke har noe juridisk eller faglig grunnlag for å få Danmark-studentene til å gå dobbel turnus.

– Dette er en sak som påvirker mange. Vi håper Helsedirektoratet fort vil finne en løsning som gir Danmark-studentene autorisasjon i Norge, uten en lang behandlingstid.

Powered by Labrador CMS