GJENOPPTAR PLANLAGTE OPERASJONER: Sykehusdirektør uttaler at det er viktig å utnytte tidsrommet nå. Foto:

GJENOPPTAR PLANLAGTE OPERASJONER: Sykehusdirektør uttaler at det er viktig å utnytte tidsrommet nå.

Foto:

Tar opp igjen planlagte operasjoner

St. Olavs hospital endrer 6. januar beredskapsnivået til «Grønn, med skjerpet beredskap», og legger til rette for mer planlagt virksomhet.

Publisert

– Vi har et vindu akkurat nå, og det gjør at vi kan behandle flere pasienter enn vi har klart de siste ukene. Dette er viktig med tanke på å ta igjen noe av det vi har utsatt før en eventuell ny smittebølge, sier sykehusdirektør Grethe Aasved.

Nedgang i sykefravær
Sykehuset skriver at det fortsatt er høy aktivitet i Akuttmottak, og stort trykk på medisinske sengeposter, men at det nå er færre utskrivningsklare pasienter og korona-pasienter innlagt.

Det høye sykefraværet har også gått noe ned.

– Dette gjør situasjonen lettere, og det er viktig at vi har et beredskapsnivå som er tilpasset situasjonen. Selv om det er mye usikkerhet rundt koronasituasjonen, så vet vi at 600 pasienter har fått utsatt operasjonen eller behandlingen sin de siste par månedene. Det er ingen god situasjon for de som venter på viktig behandling hos oss. Vi må derfor bruke alle muligheter til å ta igjen noe av det som er satt på vent, sier Aasved.

SYKEHUSDIREKTØR: Grethe Aasved.

      
        Foto: Unni Skoglund
SYKEHUSDIREKTØR: Grethe Aasved. Foto: Unni Skoglund

Må utnytte situasjonen
Det forventes dog et økt antall innleggelser av koronapasienter når en ny smittebølge treffer Trønderlag, og derfor må sykehuset raskt kunne øke beredskapen til gult nivå igjen.

Aasved sier at de nå har så oppdaterte og solide beredskapsplaner, noe som tillater disse endringene på kort varsel.

– Vi vet ikke hvor lenge vi har dette handlingsrommet, men det er viktig at vi utnytter situasjonen godt, sier sykehusdirektøren.

Powered by Labrador CMS