Skal føre tilsyn med hjemmetjenestene

Helsetilsynet skal gjennomføre et nasjonalt tilsyn for å kartlegge situasjonen i i de hjemmebaserte tjenestene.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Bakgrunnen er blant annet bekymringer knyttet til smittefrykt, oppgir assisterende direktør i Helsetilsynet Heidi Merete Rudi til NRK.

– Det vi hører er at det er bekymring for situasjonen for dem som bor hjemme. Det er bekymring for kvaliteten, og spørsmålet om at for mange avlyser besøk på grunn av smittefrykt, sier Rudi til rikskringkasteren.

Den assisterende direktøren sier at innspillene vekker bekymring for at situasjonen kan redusere helsen til personene som mottar hjemmebaserte tjenester.

– Det kan utvikle seg sykdom, eller at symptomer på forverring ikke oppdages.

Norsk sykepleierforbund har gjennomført en spørreundersøkelse blant 2.688 hjemmesykepleiere. 13 prosent oppga at de i stor grad hadde opplevd avlyst oppdrag i frykt for smitte. 68 prosent svarte at de i noen grad hadde opplevd dette. 19 prosent svarte at de i liten eller ikke i det hele tatt hadde opplevd slike avlysninger.

– Undersøkelsen beskriver pasienter og pårørendes frykt og redsel for å bli smittet, sier leder Lill Sverresdatter Larsen til NRK.

Powered by Labrador CMS