FORBUD: SLV innfører forbud mot parallelleksport av enkelte legemidler som brukes i forbindelse med covid-19.

Foto: Getty Images

Legemidler tilbake på forbudsliste

Statens legemiddelverk (SLV) gjør endringer i listen over legemidler som har forbud mot paralelleksport i forbindelsemed covid-19. 

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

SLV pålegger forbud mot parallelleksport av apriksaban (Eliquis) på grunn av fare for mangel. 

Dette er et antitrobotisk legemiddel som brukes til forebygging av slag og systemisk embolisme.

Samtidig føres immunglobulinene hizentra og hyqvia inn på forbudslisten og fjernes dermed fra meldepliktslisten. Årsaken er at legemidlene brukes i forbindelse med covid-19.

Det samme gjør palivizumab (Synagis), som brukes til forebygging av alvorlige nedre luftveisinfeksjoner som krever sykehusinnleggelse.

Lister med oversikt over eksportforbud, meldepliktige legemidler og legemidler som skal rasjoneres i apotek kan finnes her. 

Powered by Labrador CMS