HØYE HUS: – ​Helseministeren må lytte til fungerende assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, sier Kjersti Toppe (Sp). Foto:
HØYE HUS: – ​Helseministeren må lytte til fungerende assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, sier Kjersti Toppe (Sp). Foto:

– OUS-planen må gjøres om før det er for sent

– Koronakrisen viser hvor viktig det er at sykehusplanene for Oslo gjøres om før det er for sent, mener Senterpartiets Bjørg Sandkjær og Kjersti Toppe. 

Publisert
OSLO: – I stedet for å bruke Ullevål-tomta, vil helseforetak og helseminister at vi skal presse inn nye sykehusbygg på trange tomter på Aker og Gaustad, sier gruppeleder i Oslo bystyre for Senterpartiet, Bjørg Sandkjær. 

      
        Foto: Lasse Moe
OSLO: – I stedet for å bruke Ullevål-tomta, vil helseforetak og helseminister at vi skal presse inn nye sykehusbygg på trange tomter på Aker og Gaustad, sier gruppeleder i Oslo bystyre for Senterpartiet, Bjørg Sandkjær. Foto: Lasse Moe


Fungerende assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, advarte mot å bygge sykehus i høye tårn i et portrettintervju på Dagsrevyen lørdag. 

Selve innslaget på NRK kan sees her.

Det nye storsykehuset på Gaustad i Oslo er planlagt med høye tårn.

Senterpartiets politikere på Stortinget og i Oslo støtter Nakstad, og merker seg at  flere fagfolk har vært i mot Gaustad-utbyggingen, nettopp på grunn av smittevernhensyn.

– Feil byggestrategi
Dagens Medisin har sendt spørsmål til Kjersti Toppe (Sp) om hun tenker Nakstads uttalelser bør få konsekvenser for utbyggingen av Nye OUS – og om planene har god nok kapasitet for lignende hendelser i fremtiden.

– Jeg støtter Nakstad sine uttalelser fullt ut og har merket meg at det har vært flere fagfolk som har argumentert mot Gaustad-utbyggingen nettopp av smittevernhensyn. Men de har talt til døve politikerører. Det er mange argumenter mot den valgte modellen. Smittevern er et av dem, sier Kjersti Toppe (Sp), nestleder i Helse- og omsorgskomitéen på Stortinget og helsepolitisk talsperson i Senterpartiet. 

Toppe viser til at man bygger store nye sykehus på for lite areal i Norge og kutter i sengeplasser, slik at pasienter må stues sammen.

– Mange ligger på gangen også i hverdagene. Særlig farlig er det med for få sykehussenger der det bor fleste mennesker. Derfor er det viktig å investere i gode sykehusbygg og tjenester i Oslo. Da trenger man en helt ny retning i sykehuspolitikken, sier hun.  

– ​Koronakrisen viser at måten vi bygger sykehus i Norge på ikke tar nok hensyn til smittevern eller til store uforutsette helsekriser. Nå er vi på full fart til å gjøre den samme feilen med de planlagte sykehusene på Gaustad og Aker, sier Toppe.

Må trekke i bremsen
Hun mener man nå må trekke i nødbremsen før planene går for langt.  

– ​Helseministeren må lytte til fungerende assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Han sa på Dagsrevyen lørdag at koronakrisen viser at vi må tenke nytt om sykehusbygg. Vi må tenke på om vi skal bygge med mer plass, og ikke bygge svære høye tårn, men ta mer smittevernhensyn i måten vi bygger sykehus på.

– ​I tillegg til at det kan komme nye viruspandemier, vet vi at det er flere og flere bakterier som er resistente mot antibiotika. Dette vil stille store krav til smittevern i fremtidens sykehus, sier Toppe.

– Gjør disse to forholdene at Ullevål må bevares?

– Selvsagt. Koronakrisen må føre til at Ullevål blir bevart. Planene i Oslo er fullstendig feil. Det må FrP, H og Ap nå ta innover seg.

Toppe mener man ikke kan sentralisere og drive denne samme sykekshuspolitikken, og sier man etter koronakrisen er nødt til å se på planene på nytt.

– Helseminister Bent Høie kan ikke mene at vi skal fortsette som før. Senterpartiet har levert et forslag i Stortinget til alternativ sykehusutbygging i Oslo der vi ber om at Oslo bystyres vedtak om å vente med utbygging på Gaustad til Ullevål er skikkelig utredet. Erfaringene fra koronakrisen viser tydelig hvor viktig det er å gjøre det Oslo Bystyre har vedtatt.

– Trang tomt
– Tomta til Ullevål sykehus er stor nok til at man kan bygge adskilte enheter, som er viktig når det oppstår akutte smittesituasjoner som den vi står midt oppi i dag. Størrelsen gjør den også fleksibel for framtidig utvidelse. I stedet for å bruke Ullevål-tomta, vil helseforetak og helseminister at vi skal presse inn nye sykehusbygg på trange tomter på Aker og Gaustad, sier gruppeleder i Oslo bystyre for Senterpartiet, Bjørg Sandkjær. 

Mangler smittevernhensyn
Hun viser til at tårn-prosjektet på Gaustad er satt på vent av lokalpolitikerne.

– Oslo bystyre har vedtatt av vi vil at utbygging av store tårn på Gaustad settes på vent til et alternativ der også Ullevål er med, er skikkelig utredet. Det skjer ikke. Nå har Helse Sør-Øst til og med levert risiko- og sårbarhetsanalyser for utbyggingene i store tårn både på Gaustad og Aker, og hvor risiko smittevern ikke en gang er vurdert. Dette holder ikke, sier Sandkjær.

Dagens Medisin har sendt helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) spørsmål om hva han tenker om at det er en dårlig løsning for smittevernberedskap, om kapasiteten i hovedstaden vil være god nok etter behovet i koronakrisen – slik man har sett i andre store byer som New York, Madrid, London og Paris. Og om at disse to forholdene gjør at Ullevål bør bevares. De konkrete problemstillingene svarer han ikke på. Dagens Medisin har fått tilsendt et skriftlig svar om at han er enig med Nakstad i at å evaluere erfaringer bør utsettes.

Les svaret her: – Enig om at vi må ta evalueringen når vi er igjennom dette

Powered by Labrador CMS