ALVORLIG: Statens legemiddelverk holdt mandag pressekonferanse om AstraZeneca-vaksinen. En helsearbeider som ble innlagt etter vaksinering er død, opplyste medisinsk fagdirektør Steinar Madsen.

Foto: Anne Grete Storvik

Undersøker sammenheng mellom dødsfall og vaksinering

 Legemiddelverket skal nå gå ekstra nøye gjennom uventede eller alvorlige bivirkninger av alle de godkjente vaksinene.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

STATENS LEGEMIDDELVERK/OSLO (Dagens Medisin): Statens legemiddelverk (SLV) holdt pressekonferanse om status på behandlingen av de meldingene som er kommet om bivirkninger etter AstraZeneca-vaksinering.

Vaksineringen ble stanset inntil videre etter tre helsearbeidere har blitt innlagt på Rikshospitalet på grunn av komplikasjoner knyttet til blodpropp. De hadde alle blitt vaksinert med AstraZeneca-vaksinen. 

– En person er død, opplyser Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i SLV, under pressekonferansen mandag, men kan verken bekrefte eller avkrefte at det har sammenheng med vaksinen. 

– Denne personen hadde et svært sjeldent sykdomsbilde. De tre har en svært uvanlig kombinasjon av lavt antall blodplater i blodet, blodpropper i små og store kar, samt blødninger.  understreket han videre.

EMA går nå gjennom lignende bivirkningsmeldinger i Europa. 

SVL har fått enmengde bivirkningsmeldinger de siste dagene. De aller fleste gjelder vanlige bivirkninger som ikke er alvorlige. 

– Vi har ikke fått flere meldinger om alvorlige bivirkninger. Vi ber likevel de som opplever uventede, sjeldne og alvorlige bivirkninger om å melde fra. SLV vil gå ekstra nøye gjennom uventede eller alvorlige bivirkninger etter alle de godkjente vaksinene, sier Madsen. 

Rikshospitalet jobber med å finne likhetstrekk mellom de tre personene som har opplevd blodpropp for å finne en mulig sammenheng.

Også prosessen videre var tema på pressemøtet.

– Det å stanse vaksinering med AstraZeneca-vaksinen er en nasjonal beslutning, understreket Madsen. 

– Vaksinen er fremdeles godkjent, fremholdt han. 

Dette har skjedd: 

Legemiddelverket fikk nylig flere bivirkningsmeldinger om yngre vaksinerte som har fått hudblødninger (småprikket hudblødning og/eller større eller mindre blå flekker) etter koronavaksinasjon. Dette er alvorlig og kan være et tegn på nedsatt antall blodplater.  

De ba personer som har fått AstraZeneca-vaksinen og opplever kraftig økende sykdomsfølelse mer enn tre dager etter vaksinasjon og  ser større eller mindre blå flekker i huden (hudblødninger) må oppsøke fastlege eller legevakt så snart som mulig.  

Powered by Labrador CMS