FLERE DOSER: Sykehusene skal etter Folkehelseinstituttets plan få 30.000 vaksinedoser i måneden fremover. 

Foto: Getty Images

Setter av 30.000 vaksinedoser til sykehusene

Folkehelseinstituttet setter av flere vaksinedoser til helsepersonell. Etter planen skal 30.000 vaksinedoser settes av per måned frem til sommeren.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Leder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund setter pris på at det nå settes av flere vaksinedoser til helsepersonell, men mener flere bør få vaksine nå.  Foto: Vidar Sandnes

– Det er gjort vedtak om å sette av ytterligere 30.000 doser til spesialisthelsetjenesten, sier smitteverndirektør Geir Bukholm ved Folkehelseinstituttet til Dagens Medisin.

– Når disse 15.000 sykehusansatte er vaksinert, vil vi vurdere en eventuell opptrapping.

I kommunal helse- og omsorgstjeneste gjelder fortsatt regelen om at det settes av inntil 20 prosent til helsepersonell.

– Dette vurderes fortløpende. Vi vurderer også balansen i antall vaksinedoser mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten fortløpende.

Skal opprettholde sørge-for-ansvaret

Dagens Medisin fikk lørdag oppgitt fra Folkehelseinstituttet at ny vaksinetildeling til sykehusene ikke var avklart ennå. Bukholm oppgir imidlertid at beslutningen ble fattet i forrige uke.

På spørsmål om hvordan FHI har landet på dette antallet vaksinedoser til spesialisthelsetjenesten, viser Bukholm til at FHI har hatt kontakt med spesialisthelsetjenesten og interesseorganisasjoner, og at det pågår en kontinuerlig vurdering.

– Vi vurderer antallet doser som trengs for å opprettholde helsetjenestens kritiske funksjoner, for å opprettholde sørge-for-ansvaret.

Planlegger for 30.000 doser i måneden

Ifølge vaksineringsplanen som Folkehelseinstituttet har satt opp skal det settes av 30.000 doser i måneden frem til og med juli. Det er imidlertid ikke endelig vedtatt, ifølge Bukholm.

– Vi har lagt det inn i kalenderen, men dette vedtas etter fortløpende vurdering.

– Jeg tror ikke hastigheten i vaksinering av helsepersonell vil reduseres.

– Når skal alle som defineres som prioritert helsepersonell ha fått tilbud om første dose?

– Den datoen kan jeg ikke gi deg akkurat nå. Vaksinering av helsepersonell og vaksinering av risikogruppene må skje parallelt, men jeg tenker jo at med takten vi har lagt opp til, så vil mange i spesialisthelsetjenesten ha fått tilbud om første vaksinedose før påske.

Skjærtorsdag er i år den 1. april.

Ingen grense

– Dere har over tid sagt at dere vurderte å gi mer til helsepersonell. Hvorfor kom avgjørelsen ikke før?

– Det ligger i vaksinasjonsstrategien at behovet skal følges opp og vurderes fortløpende i forhold til smittepresset. Vi valgte å prioritere helsepersonell allerede da de første vaksinedosene kom til Norge. Når vi nå fortsetter å prioritere helsepersonell, er det som følge av en fortsatt oppfølging av denne vurderingen.

– Hvor stort press må det bli før dere eventuelt øker antallet vaksinedoser til helsetjenesten?

– Det utløses ikke av et bestemt tall for antall innlagte pasienter eller antall intensivpasienter. Dette blir vurdert i dialog med helsetjenesten, og vi vurderer også utviklingen av smittesituasjonen. Hvis smitteutviklingen tyder på at det kan bli et veldig press på sykehusene i løpet av få uker, må vi vurdere å trappe opp hastigheten av vaksinasjon av helsepersonell, selv om antall innlagte pasienter ikke er alarmerende høyt.

Ifølge planen til Folkehelseinstituttet skal alt helsepersonell ha fått tilbud om første dose til sommeren.

– Må prioriteres

Leder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk sykepleierforbund setter pris på at det nå settes av flere vaksinedoser til helsepersonell. Hun mener likevel at helsepersonellet burde vaksineres raskere enn det legges opp til nå, og viser til nye tall fra Israel.

VG omtalte i går mandag at tall fra Israels helsedepartement som kan tyde på at covid-19-vaksinering ikke bare bidrar til å beskytte mot alvorlig sykdom og død, men også mot smittespredning.

– Disse funnene må påvirke beslutningen om vaksinering av helsepersonell. Vi sykepleiere jobber alltid nærmere enn én meters avstand og mange jobber flere steder og beveger seg mellom pasienter. Det tilsier at helsepersonell bør prioriteres. Det gjelder kanskje spesielt i kommunene hvor det er konstante behov, i motsetning til i sykehusene hvor de kan ta ned elektiv drift.

Powered by Labrador CMS