IKKE OVER: – Vi har en krevende tid bak oss og vi har en krevende tid foran oss, advarer helseministeren i kommunetalen for 2021. Men gir kommunene æren for at Norge har klart å holde smitten lavere og samfunnet åpnere enn de fleste andre land i en verdensomspennende pandemi.

Foto: Vidar Sandnes (Arkivfoto)

Høie til kommunene: – Dere står i en krevende spagat

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) skryter av norske kommuner: – 2021 blir året der Norge vaksinerer befolkningen og vender tilbake til hverdagen vi forlot for snart et år siden. Det får vi til takket være dere som står i første linje, sier han.

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie holder den årlige kommunetalen torsdag formiddag. I talen anerkjenner han at det er kommunene som står i første linje i kampen mot koronapandemien. 

– Da mediene skulle oppsummere 2020, var det personene med de kjente ansiktene som fikk mest oppmerksomhet for innsatsen under pandemien.  Men førstelinjen i den norske helse- og omsorgstjenesten består ikke først og fremst av dem som snakker på pressekonferanser og nyhetssendinger, sier Høie i kommunetalen for 2021. 

– Dere står i første linje for å gi innbyggerne tjenestene de trenger. Dere står i første linje for å slå ned og spore opp smitten. Det er en krevende spagat, fastslår han. 

Tung start på nytt år
Videre adresserte Bent Høie at det har blitt en tung start på det nye året.

– Utbruddene ble flere og smitten økte, sier han, og viser til at det har dukket opp mutasjoner av viruset som kan være mer smittsomme enn den opprinnelige varianten, samt nye krav til testing og registrering av dem som kommer til landet for å hindre spredning.

Men statsråden forsikrer:

– Jeg har sagt det før - og jeg sier det gjerne igjen. Utgiftene til å håndtere pandemien vil bli dekket. Det skal ikke være slik at dere må sjekke budsjettet før dere tar grep for å slå ned smitten eller starte vaksineringen.

Snudde seg rundt
Helse- og omsorgsministeren peker imidlertid på at når noen dører stenges, åpnes andre.

Det skal ikke være slik at dere må sjekke budsjettet før dere tar grep for å slå ned smitten eller starte vaksineringen. Bent Høie, helse- og omsorgsminister (H)

– Det er viktig at vi snakker om hvordan vi kan ivareta både smittevern og tjenester til dem som trenger det aller mest i tider som disse. Her har vi mye å lære av hverandre. Både av det som har fungert godt og det som ikke har fungert godt, sier han.

– Kommunene har løst disse utfordringene på ulike måter, påpeker Høie, men sier det er én ting som går igjen: Evne til å se hva som trengs og vilje til å gjøre noe med det.

– Da de fysiske kontorene måtte stenge – åpnet de digitale. Mange fagfolk og kommuner kastet seg rundt. Fastleger og fysioterapeuter hadde digitale konsultasjoner med pasientene sine. Helsesykepleiere chattet med barn og unge. Jeg er imponert over hvor raskt mange tok i bruk ny teknologi, skryter han.

Imponert over kreativiteten
Pandemien har vært en psykisk påkjenning for mange og mange har trengt råd om hvordan de kunne mestre slike følelser. Bent Høie trekker frem Sogndal kommune som et eksempel til etterfølgelse. 

– I Sogndal sørget kommunepsykologen for at det ble det lagt råd til både voksne og barn på kommunens nettside – med kontaktinformasjon til ulike fagfolk og tjenester, sier han, og viser til at flere kommuner har tatt lignende grep.

Lindrende behandling og helsefellesskap
I kommunetalen for 2021 trakk han også frem stortingsmeldingen om hvordan man skal gi bedre lindrende behandling og bedre omsorg i livets siste fase.

– Flere skal få mulighet til å være mer hjemme den siste tiden.

Flere skal få mulighet til å dø hjemme. Flere pasienter og deres pårørende skal få ta del i beslutningene om den siste fasen av livet.  Derfor vil vi heve kompetansen om livets siste fase og forbedre samhandlingen mellom kommuner og sykehus, sier han.

Også helsefellesskapene får plass i kommunetalen 2021. En etablering som har gått litt saktere enn planlagt på grunn av pandemien, men:

– Men erkjennelsen av hvor viktige de er har blitt mye større, mener Høie, og trekker frem samarbeidet mellom St. Olavs Hospital og kommunene rundt, samt sykehusene og kommunene i Østfold og Vestfold som eksempler.

Det er ikke over
– Vi har en krevende tid bak oss og vi har en krevende tid foran oss, advarer helseministeren kommunene.

– 2020 var året der Norge holdt smitten lavere og samfunnet åpnere enn de fleste andre land i en verdensomspennende pandemi. Det fikk vi til takket være dere som står i første linje, sier han og avslutter:

– 2021 blir året der Norge vaksinerer befolkningen og vender tilbake til hverdagen vi forlot for snart et år siden. Det får vi til takket være dere som står i første linje. Tusen takk for den fantastiske innsatsen!

Powered by Labrador CMS