KREVER RESSURSER» Effekten av høringsrunden er avhengig av at høringsinstansene har tid, ressurser og kompetanse til å uttale seg, minner professor Aslak Syse om. 

Foto: Vidar Sandnes

– Høringene kan lett bli en ren formalitet

Lange høringer med korte frister kan lett bli en ren formalitet, mener forsker. 

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Som Dagens Medisin skriver, har Legeforeningen og andre foreninger og organisasjoner hatt hendene fulle med å svare ut høringer i forbindelse med koronapandemien. 

Professor Aslak Syse ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo (UiO), mener det hurtigtempoet som nå gjelder for høringsrundene viser at både myndighetene og helsevesenet var ganske uforberedt da pandemien rammet.

– Men heller ikke da trusselen var akutt, syntes beredskapen å bli trappet opp i tilstrekkelig grad. Den forsinkelsen er ikke lett å forsvare, sier han til Dagens Medisin.

I forbindelse med lov- eller forskriftsendringer skal det gjennomføres høringer. Men når det gjelder forskriftsendringer, skal ikke disse formelt behandles av Stortinget.

Det er større grunn til å stille spørsmål ved om ikke skolestenginga har vært svært uheldig for mange barn og ungdom. Aslak Syse, professor

– Høringsrunden blir desto viktigere for innspill til regjeringen, understreker Syse, men peker videre på at effekten av høringsrunden er avhengig av at høringsinstansene har tid, ressurser og kompetanse til å uttale seg, og at de har relevante innspill ut fra interessene som de ivaretar.

– Høringene kan lett bli en ren formalitet, særlig hvis høringene er lange og høringsfristene er korte. Myndighetene kvitterer ut at høringer er holdt, men uten at disse reelt sett kan få særlig betydning. Organisasjoner kan oppfatte dette som utmattende, og det svekker sikkert lysten til å delta i senere høringer.

– Har norske myndigheter tross alt håndtert situasjonen godt?

– Når de kom så sent i gang med å vurdere regelverk, og når det tross alt var stor usikkerhet om pandemiens utbredelse, forløp og så videre, er det vanskelig å kritisere gjennomføringen av høringene. Det er større grunn til å stille spørsmål ved om ikke skolestenginga har vært svært uheldig for mange barn og ungdom, avslutter han.

Powered by Labrador CMS