LANGVARIGE PLAGER: 11 prosent av pasientene i studien oppga at de hadde hukommelsesproblemer i kjølvannet av SARS-CoV-2-infeksjon.

Foto:

Norsk studie: Sliter med hukommelsen 8 måneder etter korona-infeksjon

13 000 personer deltok i studien, som nylig ble publisert i tidsskriftet JAMA Network Open.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Oslo universitetssykehus har gjennom «Koronastudien», en spørreundersøkelse om SARS-CoV-2, hentet inn svar fra både smittede og friske personer siden pandemien brøt ut. 

Nå har forskerne publisert resultater knyttet til problemer med hukommelsen. 

– De viktigste funnene er at selv personer som har hatt lett sykdom, og ikke blitt lagt inn på sykehus med covid-19, har mer helseplager selv etter åtte måneder, sier forsker og lege Arne Søraas ved Avdeling for mikrobiologi ved Oslo universitetssykehus.

RESPONS: Ifølge Søraas har de vært heldige med tanke på at mange har ønsket å svare på undersøkelsen. – Vi synes at det er veldig viktige resultater.

Skiller seg fra andre infeksjoner

Den nypubliserte studien tar utgangspunkt i 13.001 personer tilhørende en av to grupper. En gruppe med personer som er testet for SARS-CoV2-infeksjon og en gruppe med tilfeldig valgte personer fra befolkningen, som ikke er testet.

I studien kommer det frem at elleve prosent av deltakerne hadde hukommelsesproblemer åtte måneder etter positiv SARS-CoV-2-test.

– Det virker som at covid-19 skiller seg fra andre infeksjoner fordi den gir mer plager i lengre tid etterpå, i alle fall opp til åtte måneder som er det vi har målt, forklarer Søraas.

Tydelig sammenheng

Under oppfølgingen etter åtte måneder ble deltakerne bedt om å krysse av for hvilke symptomer de hadde opplevd de tre siste ukene. Blant de som hadde fått positiv SARS-CoV-2-test svarte 651 deltakere på akkurat dette spørsmålet. 72 av disse krysset av for hukommelsesproblemer.

Det var en tydelig sammenheng mellom positiv SARS-CoV-2-test og hukommelsesproblemer åtte måneder senere, sammenlignet med den tilfeldig utvalgte gruppen og gruppen som hadde en negativ SARS-Co-V-2-test.

Blant deltakerne som hadde testet positivt på SARS-CoV-2-infeksjon, rapporterte 41 prosent at de hadde dårligere helse kontra ett år tidligere.

Ett svar skilte seg ut

– I fjor sommer under første oppfølging ved tre måneder spurte vi ikke om hukommelse. Vi spurte blant annet om tung pust, hoste og slapphet, sier Søraas.

Forskerne la merke til ett svar som gikk igjen i det åpne spørsmålet om hvorvidt deltakeren hadde hatt noen andre plager.

– De aller fleste svarer ikke på disse, men 100 ganger så mange av koronapasientene skrev at hukommelsen hadde blitt dårligere enn de uten korona. Vi skjønte at ved neste undersøkelse måtte vi spørre om nettopp det.

Powered by Labrador CMS