FAKTORER: – Antall personer i husholdningen, trangboddhet, lav husholdningsinntekt og geografisk bosted på Østlandet (Oslo og Viken) øker risiko for å bli smittet, uttaler Ketil Størdal, førsteforfatter av studien. Illustrasjonsbilde: Colourbox

Foto:

Studie: Sosioøkonomiske faktorer påvirker risiko for covid-19 smitte hos barn

En ny studie fra Folkehelseinstituttet viser at sosioøkonomiske faktorer, landbakgrunn og bosted øker sannsynlighet for smitte blant barn og unge.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Folkehelseinstituttet (FHI) har koblet informasjon fra ulike helseregistre i BeredtC19-registeret for å fremskaffe, det er gjennom dette det nå er gjort analyser for å se hvilke faktorer som henger sammen med smitte av SARS-CoV-2, og hvilke barn som har størst risiko for å bli innlagt på sykehus.

Faktorene spiller ikke en rolle for risiko for innleggelse på sykehus om man først er smittet.

Studien er tilgjengelig som preprint, artikkelen er ikke blitt fagfellevurdert.

– Informasjonen kan hjelpe i vurdering av tiltak

– Antall personer i husholdningen, trangboddhet, lav husholdningsinntekt og geografisk bosted på Østlandet (Oslo og Viken) øker risiko for å bli smittet. Dette passer med det vi vet om områder med høyere smitteforekomst, og at det kan være vanskeligere å overholde smittevernrådene i større familier eller der man bor trangt, uttaler Ketil Størdal, professor i barnesykdommer og førsteforfatter av studien, til FHIs nettside.

Størdal uttaler at deres analyser viser at faktorer som påvirker risiko for smitte og risiko for alvorlig sykdom og innleggelse er ganske ulike.

– Dette er viktig informasjon som kan hjelpe oss å vurdere hvilke smitteverntiltak som er nødvendige også i tiden fremover, uttaler Størdal.

Analysene viser at barn med kroniske sykdommer har lavere risiko for å bli smittet. FHI skriver at det kan være fordi at smitteverntiltak rundt barn med kroniske sykdommer har vært skjerpet. Anbefalinger i Norge har vært at de fleste barn med kroniske sykdommer og tilstander har kunnet delta som normalt i barnehage og skole.

Kronisk sykdom og sykehusinnleggelse

Det er funnet at alvorlig covid-19-sykdom som medfører sykehusinnleggelse skjer oftere blant barn som har kronisk sykdom fra før av, men få barn og unge har hatt behov for behandling på sykehus, skriver FHI. Det er noe økt risiko for dem med komplekse nevrologiske sykdommer og medfødte syndromer, nedsatt immunforsvar på grunn av alvorlig sykdom eller behandling eller hjerte og lungesykdom. Som FHI skriver er i likhet med utenlandske studier.

– Barn og ungdom med enkelte kroniske sykdommer har større sannsynlighet for å bli innlagt med covid-19. Dette kan være både fordi grunnsykdommen gjør at de trenger mer behandling ved infeksjoner, men også at det er lavere terskel for å legge inn de som har alvorlig sykdom fra før. De som er i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom får derfor anbefaling om covid-vaksine, uttaler Størdal.

Barn under ett år blir oftere innlagt enn andre aldersgrupper.

– Dette er typisk for mange infeksjoner hos barn, der vi ser at de minste barna oftere legges inn fordi de kan bli mer alvorlig syke, og også fordi man i en tidlig fase kan være mer usikker på hvordan infeksjonen utvikler seg og har behov for å kunne raskt tilby mer behandling og være i beredskap, uttaler Størdal.

Powered by Labrador CMS