ENDRING: De nye karantenereglene gjelder fra og med 29. desember kl. 08.00. Foto: Arkiv

Foto:

Nye karanteneregler

Regjeringen innfører nye karanteneregler som skal bidra til at flere reisende tester seg, og styrke etterlevelse av karantenereglene. Reisende som kommer til Norge fra utlandet kan gå ut av karantene etter tidligst dag syv dersom de tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst. Den første testen skal tas innen tre dager etter ankomst, den andre tidligst syv døgn etter ankomst.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Ordningen gjelder fra og med 29. desember kl. 08.00. Det er frivillig å teste seg. Dersom man ikke vil teste seg eller at det ikke er kapasitet til å teste seg må man være i innreisekarantene i ti døgn. Det skriver Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i en pressemelding.

Gjelder ikke fra Storbritannia

Den nye ordningen gjelder ikke for reisende som har vært i Storbritannia i løpet av de siste 14 dagene før ankomst. For dem er det obligatorisk å teste seg, men de får likevel ikke forkortet innreisekarantene.

Muligheten til å teste seg for å komme tidligere ut av karantene gjelder bare dersom personen tester seg i tråd med kravene i covid-19-forskriften.

Muligheten til å forkorte innreisekarantene ved testing er ikke en rettighet for den enkelte og er avhengig av at oppholdskommunen eller private har kapasitet til å gjennomføre testene, eller at arbeidsgiver står for testene. For eksempel vil det tilsi at personer som har testet seg etter ankomst, og ønsker å ta test to ikke kan kreve dette av kommunen. Og dersom test to ikke tas, må personen være i innreisekarantene i ti døgn, står det i pressemeldingen.

– Vi oppretter dette alternativet blant annet for å få bedre oversikt og kontroll over smitte blant reisende, uttaler helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Reisende som har kommet til Norge for mindre enn ti dager siden og har testet seg ved ankomst eller innen tre dager etter ankomst, kan også benytte ordningen ved å teste seg på nytt tidligst dag sju eller senere. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) har vurdert forslaget og mener det er smittevernfaglig forsvarlig å innføre nå.

Teste flest mulig
Smittesituasjonen i andre europeiske land er ustabil og ofte langt verre enn situasjonen i Norge. Det er oppdaget flere muterte versjoner av koronaviruset. Den mer smittsomme mutasjonen fra Storbritannia er funnet i flere land, nå også i Norge, skriver HOD.

– Det er viktig å utsette spredningen av de mer smittsomme variantene av viruset til Norge så lenge som mulig. Derfor må vi gjøre det vi kan for å få testet flest mulig av dem som reiser inn i landet, uten at dette går ut over annet viktig testarbeid knyttet til blant annet smittesporing og smittekarantene, uttaler Høie.

Det er 50.000 – 100.000 reisende i uka. Dersom alle velger den nye ordningen med to tester etter ankomst, vil det kunne kreve en testkapasitet på 100.000 – 200.000 tester i uka. Derfor er det viktig at testmodellen for forkortet innreisekarantene er betinget av at kommunene og laboratoriene har tilstrekkelig kapasitet, skriver HOD

Obligatorisk testing på alle de 260 grensepasseringsstedene i Norge ville kunne kreve anslagsvis 4200 årsverk hvis testene skulle vært gjort med hurtigtester. Det vil ikke være mulig nå. Utfordringene med testkapasitet gjør at Helsedirektoratet ikke anbefaler løsninger med obligatorisk testing nå, står det i pressemeldingen.

Den nye løsningen som etableres, i kombinasjon med den nye digitale reiseregisteringen som kommer tidlig i januar, innebærer at denne testingen kan bli obligatorisk. Dersom testen blir obligatorisk, må den ikke nødvendigvis tas på grensen, men kan tas i løpet av 72 timer. Digital innreiseregistering gjør det enklere å kontrollere at reisende tester seg.

Unntak for sjåfører
Covid-19-forskriften endres også slik at langtransportsjåfører og togpersonell som ikke arbeider på godstog, kan unntas fra innreisekarantene i arbeidstiden selv om de har oppholdt seg i Storbritannia de siste 14 dagene før ankomst Norge. De må fortsatt være i karantene på fritiden.

– Folkehelseinstituttet vurderer at det er lite trolig at langtransportsjåfører bidrar vesentlig til smittespredning i Norge. Denne yrkesgruppen er med på å sikre flyt av varer, så vi mener det er riktig å gjøre et unntak for disse, uttaler Høie.

Powered by Labrador CMS