KRONISK SYKDOM: På litt over halvparten av dødsmeldingene er det registrert hjerte- og karsykdom, på litt over hvert tredje kronisk lungesykdom, mens på litt mer enn hver fjerde er det registrert en demenssykdom. Ved mange av dødsfallene er det rapportert mer enn en kronisk sykdom ved siden av covid-19, viser nye tall fra FHI. Foto:

KRONISK SYKDOM: På litt over halvparten av dødsmeldingene er det registrert hjerte- og karsykdom, på litt over hvert tredje kronisk lungesykdom, mens på litt mer enn hver fjerde er det registrert en demenssykdom. Ved mange av dødsfallene er det rapportert mer enn en kronisk sykdom ved siden av covid-19, viser nye tall fra FHI.

Foto:

Ni av ti som døde med covid-19 hadde kronisk sykdom

For de aller fleste covid-19-assosierte dødsfall er det rapportert kronisk sykdom ved siden av. Og 91 prosent av dem som døde av covid-19 var over 70 år. 

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Det viser foreløpige tall fra Dødsårsaksregistret de tre første månedene av pandemien.

Fagfolk fra Dødsårsaksregisteret og andre deler av Folkehelseinstituttet har gått igjennom alle covid-19-assosierte dødsfall som er registrert for perioden mars til mai 2020, og 22. september publiserte Dødsårsaksregistret de nye tallene. Tallene kan endre seg, når flere meldinger om dødsårsak kommer inn.

Av de 236 registrerte covid-19 assosierte dødsfallene i Dødsårsaksregisteret fra mars til mai 2020 var covid-19 i 91 prosent av tilfellene registrert som underliggende dødsårsak. 

  • Ni av ti er registrert med kronisk sykdom i tillegg
  • Hjerte- og karsykdom er hyppigste registrerte kroniske sykdom på dødsmeldingene
  • Nesten ni av ti dødsfall er registrert hos personer over 70 år
  • De fleste dødsfallene skjedde i store fylker som Oslo, Viken og Vestland
  • Bare fire prosent av dødsfallene skjedde utenom helseinstitusjon

– Forenklet kan man si at for disse 215 dødsfallene anses covid-19 som den viktigste faktoren som ledet til døden, men man kan ikke si noe om hvor mye andre dødsårsaker har bidratt, sier overlege Marianne Sørlie Strøm i Dødsårsaksregisteret ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding. 

Ved de covid-19 assosierte dødsfallene er det på litt over halvparten av dødsmeldingene registrert hjerte- og karsykdom, på litt over hvert tredje kronisk lungesykdom, mens på litt mer enn hver fjerde er det registrert en demenssykdom. Ved mange av dødsfallene er det rapportert mer enn en kronisk sykdom ved siden av covid-19.

Powered by Labrador CMS