SPRIK: – Det vil alltid være sånn at en kan finne både oppsummeringer og enkeltstudier som gir ulikt svar og spriker litt. Derfor er det nyttig med kunnskapsoppsummeringer, da kan en samle alle relevante studier, sier forsker Petter Elstrøm ved Folkehelseinstituttet.  Foto: Øyvind Bosnes Engen/Folkehelseinstituttet

SPRIK: – Det vil alltid være sånn at en kan finne både oppsummeringer og enkeltstudier som gir ulikt svar og spriker litt. Derfor er det nyttig med kunnskapsoppsummeringer, da kan en samle alle relevante studier, sier forsker Petter Elstrøm ved Folkehelseinstituttet. 

Foto: Øyvind Bosnes Engen/Folkehelseinstituttet

I USA og Storbritannia har de andre råd: – De får gjøre sine vurderinger

Folkehelseinstituttet tok røykere ut av risikogruppene etter en egen kunnskapsoppsummering. Forsker Petter Elstrøm mener andre folkehelsemyndigheter må vurdere selv, men sier at instituttet gjerne bidrar med kunnskap.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Folkehelseinstituttet (FHI) fjernet tidligere denne uken røykere fra listen over grupper som har risiko for et alvorlig forløp av Covid-19. Det har vakt reaksjoner, ettersom det skiller seg fra budskapet i andre land.

– Hva er grunnen til at FHI velger å fjerne røyking fra risikogruppene, til tross for at folkehelsemyndighetene i Storbritannia og USA assosierer røyking med alvorlig forløp for Covid-19?

– Det er fordi vi baserer oss på egne kunnskapsoppsummeringer om Covid-19. Det er ikke mange som gjør det. Vi har laget en kunnskapsoppsummering av risikofaktorer tidligere, og nå har vi nettopp publisert en ny oppdatert versjon for å få et bedre grunnlag for vurdering, sier forsker Petter Elstrøm ved Avdeling for smittevern og beredskap.

Rapporten er tilgjengelig på FHIs nettsider og ble publisert i dag fredag.

– Bidrar gjerne

– I oppsummeringen har vi gjort analyser av enkeltfaktorer og multivariate analyser. Da ser vi at røyking ikke lengre står frem som en enkeltstående risikofaktor, sier Elstrøm.

Forskeren understreker at oppsummeringene ikke oppfyller de vanlige kravene til kunnskapsoppsummeringer, som kan ta opptil ett år, men er hurtigoppsummeringer som er basert på raskere grovsøk i litteraturen.

– Det er skrikende behov for slike oppsummeringer fordi dette er et nytt virus. Det er ikke mange publiserte studier så langt, men det er en voldsom innsats globalt. Etter hvert som nye land kommer til nye faser av epidemien, kommer det også ny kunnskap. Oppsummeringene våre er tilgjengelige også for andre land, sier Elstrøm.

– Vi har fått tilbakemelding om at de blir lagt merke til internasjonalt og er en viktig kilde til kunnskap.

– Vil dere oppfordre andre land til å endre sine anbefalinger basert på oppsummeringen?

– De får gjøre sine egne vurderinger, men vi bidrar gjerne med å skaffe kunnskap.  

– Vil sprike litt

Lege Alnæs-Katjavivi har utfordret FHI til å være tydelig på hva som er grunnlaget for endringen deres. Han mener at «det er vanskelig å si at røyking ikke er knyttet til korona» og viser til publisert forskning og forskning som ligger til «pre-print».

– Det vil alltid være sånn at en kan finne både oppsummeringer og enkeltstudier som gir ulikt svar og spriker litt. Derfor er det nyttig med kunnskapsoppsummeringer, da kan en samle alle relevante studier. En oppsummering vil gi et mer solid svar enn det enkeltstudier gir, sier Elstrøm.

– Kan det være metodologiske utfordringer, som for eksempel ulike definisjoner av en røyker og hvor vidt det blir registrert om en kritisk syk person er røyker, og har dere tatt høyde for dette i deres vurdering?

– Det er et poeng i forskningen at en må fange opp det som er riktig. Det vi vurderer er jo de resultater som blir publisert, da vurderer vi også metodene som er brukt. Jeg kan ikke svarer mer spesifikt enn det. Men det vil være usikkerhet ved all forskning. Da spiller mange faktorer inn og kan gi skjevhet. Det er også grunnen til at en i større grad skal legge vekt på å se på mange studier samlet.

Heller ikke passiv røyking ansees som en risikofaktor av FHI.

– Det er så klart vanskeligere å forske på denne gruppen. Men passiv røyking ville først og fremst vært en risiko dersom aktiv røyking vært en tydeligere risikofaktor for alvorlig covid-19.

Ikke egne koronaråd om røyk

– Lege Alnæs-Katjavivi reagerer på at FHI ikke advarer mot hånd-til-munn-smitte som kan oppstå ved røyking. Vil FHI vurdere å gå ut med en slik advarsel?

– Dette gjelder egentlig noe helt annet enn røyking som en risikofaktor. Dette gjelder måten vi blir smittet på og vi fremhever hele tiden at vi trenger å ha rene hender. Det rådet har vi aldri endret seg og det kommer det heller ikke til å gjøre, uansett hvilket virus det er snakk om. Du blir ikke lettere smittet av å stå og røyke, enn å ta deg til ansiktet.

Det vil ikke være aktuelt å lage spesielle «koronaråd» om røyking, oppgir Elstrøm.

– Vi er skal så klart ikke uenige i at røyking i seg selv er skadelig og skal fortsatt gi råd om skadevirkninger av røyking, men det vil være egne råd.

– Dynamisk vurdering

– Det skjer mye og raskt på dette feltet nå. Dere er ikke redde for å fjerne røykerne fra listen nå og måtte ta inn igjen senere?

– Dette er et felt hvor kunnskapsgenereringen skjer fort, ja. Derfor er rådene dynamiske og endrer seg fra uke til uke, og av og til fra dag til dag. Vår vurdering må også være dynamisk, men vi må basere oss på den best tilgjengelige kunnskapen. I dag er dette den best tilgjengelige kunnskapen. Verken vi eller denne legen kan si noe sikkert om hvordan dette vil se ut om et år. Da vil en ha et helt annet grunnlag for å uttale oss enn det vi har i dag.

Powered by Labrador CMS