OPPDATERTE-TALL: Det er gitt over 4,4 millioner doser med vaksine mot covid-19 i Norge, det viser tall fra Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK). Foto: Vidar Sandnes Foto:

OPPDATERTE-TALL: Det er gitt over 4,4 millioner doser med vaksine mot covid-19 i Norge, det viser tall fra Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK). Foto: Vidar Sandnes

Foto:

FHI: – Høy oppslutning om koronavaksinasjon i Norge

Folkehelseinstituttet (FHI) skriver at 72 prosent av alle kvinner og menn i Norge over 18 år eller eldre nå er vaksinert med minst en dose av vaksine mot covid-19.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

OPPSLUTNING: – Vi har en fantastisk oppslutning om koronavaksinasjon i Norge, uttaler Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet. Foto: Vidar Sandnes
OPPSLUTNING: – Vi har en fantastisk oppslutning om koronavaksinasjon i Norge, uttaler Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet. Foto: Vidar Sandnes

For befolkningen som helhet er vaksinasjonsdekningen på 57,6 prosent for første dose, og 29,8 prosent for andre dose.

Det er gitt over 4,4 millioner doser med vaksine mot covid-19 i Norge. Mer enn 3,1 millioner hat fått første dose med vaksine, og mer enn 1,6 millioner er fullvaksinert viser tall fra Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK). Det skriver FHI på sine sider.

– Vi har en fantastisk oppslutning om koronavaksinasjon i Norge. Det gir håp om å oppnå god flokkbeskyttelse i samfunnet, uttaler Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet.

FHIs ukesrapport viser at for befolkningen over 55 år er dekningen på landsbasis over 90 prosent, for begge kjønn.

Kilde: FHI/BeredtC19, SYSVAK.

Alle fylker har nå en vaksinasjonsdekning for første dose på over 60 prosent i befolkningen som er 18 år eller eldre.

Kilde: FHI/BeredtC19, SYSVAK.

– Årsaken til ulikhet mellom fylkene fordi det ble besluttet å geografisk målrette koronavaksiner til områder som har hatt stort smittetrykk over tid og flere sykehusinnleggelser, uttaler Stoltenberg.

FHI skriver at den geografiske målrettingen er avsluttet, og at man i de kommende ukene derfor vil se en utjevning av vaksinasjonsdekningen de kommende ukene.

Uke 27: færre innleggelser og dødsfall

Tall fra FHIs ukesrapport for uke 27 viser at det foreløpig er meldt 1168 tilfeller av covid-19, som er en nedgang på 10 prosent fra uke 26.

Antall personer testet med PCR og antigen hurtigtest samlet var 163 019 i uke 27, som er en økning på 15 prosent fra uke 26. andel positive gikk ned fra 0,9 prosent i uke 26 til 0,7 prosent i uke 27. For de fire foregående ukene lå andel positive tester mellom 0,9-1 prosent.

FHI skriver at forekomst av innleggelser i sykehus og intensivavdeling fortsatt er lav. Det er foreløpig rapportert om 14 nye innleggelser i sykehus i uke 27, for uke 26 var antallet 17, og i uke 25 var det 20. Det er rapportert om fire nye innleggelser i intensivavdeling i uke 27, i uke 26 var tallet en og i uke 25 var det fem.

De siste ti ukene har det blitt registrert seks eller færre dødsfall per uke, et gjennomsnitt på 2,3 per uke. Foreløpig er det meldt om null dødsfall i uke 27, mot to i uke 26.

Smittespredning

FHI skriver at matematisk modellering viser at trend i smittespredning har vært flat eller svakt synkende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall på 0,8 (95 % CI 0,6–1,1) fra 15. juni. Videre skriver FHI at med en mer usikker modell som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser estimeres det at reproduksjonstallet den 7. juli var 0,9 (95 % CI 0,7–1,2). FHI skriver at estimerer at 61 prosent av de som har blitt smittet i Norge de siste to ukene, har blitt oppdaget.

Antallet bekreftede tilfeller med Delta-virusvarianten har økt fra 50 tilfeller frem til uke 21, til at det nå er totalt 792 tilfeller til og med uke 27. andelen bekreftede tilfeller med Delta-varianten har økt fra en til 18 prosent i den siste fireukersperioden, med høyest andel i uke 27 med 31 prosent. For Alfa-varianten, som tidligere lå over 90 prosent, er andelen sunket til 68 prosent i den siste fireukersperioden.

Vaksinasjonsdekning hos ansatte i skole og barnehage

185 000 personer som er ansatt i skoler og barnehager er nå vaksinert mot covid-19. Det utgjør mer enn 65 prosent av denne gruppen. Det viser tall om vaksinasjonsdekningen i yrkesgruppene fra FHI.

Vaksinasjonsdekningen i andel er høyest i Viken, Oslo, Vestfold og Telemark, hvor vaksinasjonsdekningen er mellom 70 og 80 prosent.

– Dekningen i denne yrkesgruppen gjenspeiler vaksinedekningen ellers i landet, hvor Oslo og Viken nå ligger på rundt 80 prosent av de som er 18 år eller eldre. Områder med høyt smittepress har generelt høy vaksinasjonsdekning, uttaler Stoltenberg.

Nordland har lavest, og har en vaksinasjonsdekning på 50 prosent. I Nordland ligger vaksinasjonsdekningen hos lærere og barnehageansatte lavere enn dekningen generelt i befolkningen i fylket, som ligger rundt 60 prosent. FHI skriver at det trolig skyldes at mange unge, som utgjør en stor andel av ansatte i barnehage og skoler, ikke har fått tilbud om vaksine enda.

Per 12. juli er det omtrent 95 000 ansatte i skoler og barnehage rundt om i landet, som ikke er vaksinert. FHI skriver at ifølge deres vaksinasjonsscenario vil alle som er 18 år og eldre ha fått tilbud om første vaksinedose i uke 32, som er uken før skolestart.

Powered by Labrador CMS