MÅ VÆRE SIKRE: Lege Patji Alnæs-Katjavivi reagerer på at Folkehelseinstituttet har fjernet røykere fra listen over risikogrupper: - Når FHI bestemmer seg for en slik endring, må de være ganske sikre og kanskje ha en større bevisbyrde, sier legen. Foto: Privat/Getty Images

MÅ VÆRE SIKRE: Lege Patji Alnæs-Katjavivi reagerer på at Folkehelseinstituttet har fjernet røykere fra listen over risikogrupper: - Når FHI bestemmer seg for en slik endring, må de være ganske sikre og kanskje ha en større bevisbyrde, sier legen.

Foto: Privat/Getty Images

Etterlyser grunnlag for «snuoperasjon» om røyking og Covid-19

– Når FHI stikker seg ut sammenlignet store helseorganisasjoner, så må det begrunnes bedre, sier lege Patji Alnæs-Katjavivi.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Tidligere har Folkehelseinstituttet (FHI) har hatt røykere oppført på sin liste over risikogrupper som står i fare for å utvikle et alvorlig forløp ved Covid-19-sykdom. Denne uken snudde instituttet og fjernet røyking fra listen. Det får lege Patji Alnæs-Katjavivi til å reagere kraftig.

– Det bør være tungtveiende grunner til å gjøre en slik snuoperasjon, sier legen som er spesialist i fødselsykdommer og gynekologi og jobber ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Han viser til at Public Health England assosierer røyking med alvorlig forløp av Covid-19. Det samme gjelder Centres for Disease Control and Prevention (CDC) i USA.

Til Dagens Medisin sier Sara Watle i FHI at røyking er fjernet fra listen «fordi dette i seg selv ikke peker seg ut som en risikofaktor for alvorlig forløp av Covid-19 i tilgjengelige data fra utbruddet.»

Det er ikke en god nok forklaring, mener Alnæs-Katjavivi.

– Når FHI stikker seg ut på dette området, sammenlignet store helseorganisasjoner, så må det begrunnes bedre. Det er ikke sikkert at FHI har feil, men de må komme med en bedre begrunnelse. Dette er spesielt viktig når det ikke ser ut til å være noen internasjonal konsensus som støtter avgjørelsen deres.

Viser til studier

Alnæs-Katjavivi trekker frem at det stadig kommer nye studier om Covid-19 og risikofaktorer. Han trekker frem en oversiktsstudie publisert i tidsskriftet Tobacco Induced Diseases 20. mars.

– Forfatterne har sett på fem studier fra Kina og konkluderer med at det er 1,4 ganger mer sannsynlig med et mer alvorlig sykdomsforløp, sier legen.

Han viser også til en publikasjon som er lagt ut 16. april som pre-print, det vil si før publikasjon i et tidsskrift.

– Dette er en oversiktsartikkel av 12 studier, som også viser til at røykere er assosiert med alvorlig sykdomsprogresjon. Begge disse studiene tyder på at røyking er en risikofaktor for alvorlig forløp av Covid-19, sier Alnæs-Katjavivi.

– Må være ganske sikre

Legen erkjenner at det også er studier som tyder på liten betydning av røyking. Men disse kan være beheftet med metodologiske problemer, mener han.

– Det kan være at en person som røyket frem til forrige uke ikke defineres som røyker nå. Det er også grunn til å spørre seg om det legges vekt på å sjekke om en kritisk syk som blir innlagt er røyker eller ikke, og om anamnesen da vil bli korrekt.

– Det er vanskelig å si at røyking ikke er knyttet til korona. Når FHI bestemmer seg for en slik endring, må de være ganske sikre og kanskje ha en større bevisbyrde.

Bekymret for isolering og røyk

Til Dagens Medisin uttalte overlege Sara Watle ved FHI onsdag at de ikke «har spesielle anbefalinger til røykere i forbindelse med Covid-19, men vi anser fortsatt at røyking er helseskadelig.»

Det er ikke godt nok, mener Alnæs-Katjavivi.

– FHI viser ikke til bekymringen som er reist knyttet til at hånd-til-munn-bevegelsen kan bidra til større spredning av viruset. Du mottar eller frigjør sekret fra munnen og tilbake til flaten. Det er en enkel måte å spre virus på, sier legen.

Blant annet har Verdens helseorganisasjon (WHO) advart mot denne formen for smittespredning.

Legen mener også at det burde advares mot at personer utsettes for andre som røyker. Han er selv bosatt i Gamlebyen i Oslo, hvor befolkningstettheten er høy og det har vært mye smitte.

– Vi vet at mange er utsatt for passiv røyking. Heller ikke å utsettes for passiv røyking er bra for personer med erkjente risikofaktorer som hjerte-kar-sykdom eller diabetes. Når koronatiltakene fører til økt isolering, og mange bor tett, så vil røyking kunne utgjøre en større fare.

Folkehelseinstituttets svarer på kritikken: – Vi gjør våre egne kunnskapsoppsummeringer, sier forsker Petter Elstrøm

Powered by Labrador CMS