Også Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) utsetter plnlagt aktivitet for å ha kornaberedskap. Foto: UNN

UNN har utsatt 7321 planlagte behandlinger

Ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er over 7000 planlagte pasientmøter utsatt.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Som kjent har sykehusene redusert planlagte operasjoner, konsultasjoner og behandlinger for å sikre god beredskap i korona-situasjonen.

Dagens Medisin har bedt flere sykehus om oversikt over hvor mange avtaler som er utsatt.

Ved UNN er det per mandag morgen klokken 09, ved alle sykehusene som ligger under UNN, til sammen utsatt 7 321 pasientavtaler.

6 450 innleggelser/konsultasjoner innen somatikk er utsatt.  Av dette er 589 operasjoner.

Innen psykisk helse og rus er 781 innleggelser / konsultasjoner utsatt.

UNN opplyser også at det er flest utsettelser ved øre-nese-hals, hudavdelingen og øyeavdelingen.
Ved kreftavdelingen er det seks utsettelser.

Det er flest utsatte operasjoner ved ortopedisk avdeling.

–  Det gjøres medisinske vurderinger ved hver utsettelse. Livsnødvendig hjelp prioriteres, understreker sykehuset overfor Dagens Medisin.

Finnmarkssykehuset hadde 2248 utsatte avtaler

Finnmarkssykehuset HF opplyste lørdag at de da hadde registrert 2.248 utsatte behandlinger og konsultasjoner samlet for mars måned. Dette gjelder somatikk (i hovedsak poliklinikk), operasjoner og innenfor psykiatri. 

Powered by Labrador CMS