- Smittemessig er Nord-Norge det området hvor vi erfaringsmessig sitter igjen med konsekvensene lengst. Vi som er leger her oppe forholder oss fortsatt til en eldre befolkning som har senskader fra gjennomgått polio og tuberkulose ervervet lenge etter at disse epidemiene var over i sør, sier leder av Finnmark legeforening, Paul Olav Røsbø.  Foto: Arkvifoto
- Smittemessig er Nord-Norge det området hvor vi erfaringsmessig sitter igjen med konsekvensene lengst. Vi som er leger her oppe forholder oss fortsatt til en eldre befolkning som har senskader fra gjennomgått polio og tuberkulose ervervet lenge etter at disse epidemiene var over i sør, sier leder av Finnmark legeforening, Paul Olav Røsbø. Foto: Arkvifoto

Kommuneleger frykter regjeringen vil lempe på koronatiltak i nord

Kommuneleger fra Helgeland i sør til Finnmark i nord frykter nå at regjeringen skal lempe på Nord Norge-kravene om karantene for tilreisende.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.


– Håndter Norge i regioner ut fra smittespredning og sårbarhet, ikke håndter situasjonen som om vi alle bor i Oslo, ber nå Finnmark legeforening innstendig.

Nord-Norge har så langt sluppet unna et høyt antall smittede med koronavirus.

Alt kommer sist til Nord-Norge, også Covid-19 Paul Olav Røsbø

– Hvor alvorlige blir konsekvensene hvis myndighetene krever at kommunene opphever de lokale reisekarantene-vedtakene?, spør Paul Olav Røsbø, leder i Finnmark Legeforening.

 –  Vi ønsker alle det samme; å beskytte befolkningen mot konsekvensene av Covid-19. Men nå hersker det uenighet om den videre strategien - det er myndighetene mot distriktskommunene. 

Han mener det ser ut til at norske myndigheter velger å håndtere Norge under ett:

–  Vi mener at dette er en uheldig strategi. Oslo og det sentrale Østlandet er i Norge å regne som episenteret for Covid-19, og er langt inne i fase 2 av pandemien.

Finnmark er «knapt nok» i fase 1, beskriver Røsbø.

–  Vi har få smittede, bare syv i Finnmark. Vi har så langt kun hatt to pasienter innlagt på sykehus, og begge har blitt skrevet ut.  Etter Folkehelseinstituttets algoritme skal vi forholde oss til tiltak som fase 1 - unngå smitte fra høy-endemiske områder, ikke som i fase 2-3 med sosial distansering. Enkelte steder nærmer man seg antakelig fase 3

–  Det er nå bare slik at vi i nord har bedre oversikt med tanke på antall smittede og smitteoppsporing, sier kommuneoverlege i Narvik, Sverre Håkon Evju.  Arkivfoto
– Det er nå bare slik at vi i nord har bedre oversikt med tanke på antall smittede og smitteoppsporing, sier kommuneoverlege i Narvik, Sverre Håkon Evju. Arkivfoto

– Alt kommer sist til Nord-Norge, også Covid-19.

– Smittemessig er Nord-Norge også det området hvor vi erfaringsmessig sitter igjen med konsekvensene lengst. Vi som er leger her oppe forholder oss fortsatt til en eldre befolkning som har senskader fra gjennomgått polio og tuberkulose ervervet lenge etter at disse epidemiene var over i sør, sier Røsbø, som i denne kronikken utdyper hvorfor han mener man ikke kan lempe på tiltakene i nord nå.

Sverre Håkon Evju, kommuneoverlege i Narvik, sier til Dagens Medisin at han registrerer denne diskusjonen:

–  Det er nå bare slik at vi i nord har bedre oversikt med tanke på antall smittede og smitteoppsporing. Vi ønsker å ivareta dette på en best mulig og kontrollert måte. Det gis dispensasjoner og gjøres vurderinger underveis. Og bare så det er sagt – vi er veldig glad i søringer; Vi er én nasjon vi med – og prøver å handle slik at vi har best mulig kontroll. Vi har null smittede her i Narvik per nå, sier Evju.

I Narvik er man blant annet i gang med å etablere en egen luftveislegevakt, forteller han.

–  Det viktigste nå er å løfte blikket. Vi må spille på lag og ikke mot hverandre, legger Evju til.

Utover at noen med samfunnskritiske funksjoner, er det strenge regler for alle. Det er med god grunn, sier kommuneoverlegen i Rana kommune:

– Helgeland har svært få påviste tilfeller av Covid-19, vi har ingen pasienter på sykehus og vi har i stor grad kontroll på smittekjedene. Dette står i stor kontrast til enkelte andre områder i landet, sier kommuneoverlege Frode Berg til NRK mandag morgen.

For vel en uke siden anmodet ti kommuner i Salten i Nordland folk utenfor Nord-Norge om å avstå fra å reise til Bodø dersom det ikke er helt nødvendig.
Leger på Helgeland har sendt et opprop til Regjeringen der de sier fra om at de ønsker å innføre de samme karantenereglene for tilreisende, også for tilreisende som kommer nordfra, skriver an.no. (krever innlogg)

Også kommuneoverlegen i Alstahaug - som ligger på Helgeland - Kristen Toft, har sagt sin mening om saken:

– Regionen vår består av 18 kommuner og er to ganger så stor som Rogaland. Her har vi så langt to kjente tilfeller. Grunnen til at vi vil innføre disse karantenereglene, er fordi vi er en sårbar region. Vi har små legekontor og småsykehus, avstandene er lange, været er hardt og det er prekær mangel på smittevernutstyr. I tillegg tar det lang tid før vi får testsvar. Tiltakene mener vi har vesentlig vinning i forhold til ulempene de medfører, sa Toft i Politisk kvarter på NRK P2 mandag morgen, referert av AN.

Andreas Dyrkjær, kommuneoverlege på Lurøy i Nordland, skriver i et innlegg i AN:

–  Mener man omvendt at vi skal forsøke å eliminere spredningen og sykdommen ønsker jeg i stedet støtte og hjelp til å gjennomføre effektive strategier for å stoppe smittespredning nasjonalt og regionalt, og sentrale føringer som reduserer mobiliteten fra korona-hotspots for å beskytte de store områdene med få eller ingen smittede, skriver Dyrkjær, som understreker at dette er hans personlige holdninger.

Powered by Labrador CMS