NYTT: Verktøyet er utviklet av Direktoratet for e-helse i samarbeid med EPJ-løftets brukerrepresentanter, Folkehelseinstituttet (FHI) og leverandørene. Verktøyet er planlagt å være på plass for bruk hos fastlegene i februar. Illustrasjonsbilde: Colourbox Foto:

NYTT: Verktøyet er utviklet av Direktoratet for e-helse i samarbeid med EPJ-løftets brukerrepresentanter, Folkehelseinstituttet (FHI) og leverandørene. Verktøyet er planlagt å være på plass for bruk hos fastlegene i februar. Illustrasjonsbilde: Colourbox

Foto:

Fastlegene får nytt prioriteringsverktøy for covid-19-vaksine

Verktøyet er laget av EPJ-leverandørene, basert på kravspesifikasjon utviklet av EPJ- løftet, som henter pengene fra avsetninger i legenes Normaltariff, regulert i en protokoll mellom Den norske legeforening og Helse- og omsorgsdepartementet.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Verktøyet er utviklet av Direktoratet for e-helse i samarbeid med EPJ-løftets brukerrepresentanter, Folkehelseinstituttet (FHI) og leverandørene. Verktøyet er planlagt å være på plass for bruk hos fastlegene i februar.

– Arbeidet er gjort i samarbeid med EPJ-løftets brukerrepresentanter (fastleger) og leverandørene og FHI som faglig kompetanse. Vi har tatt utgangspunkt i FHI sine anbefalinger og fastlegene har kommet med innspil og tilpasninger til EPJ, sier Anne-Lise Baardsgaard, prosjektleder for EPJ-løftet i Direktoratet for e-helse til Dagens Medisin.

EPJ-løftet driftes til daglig av Direktoratet for e-helse. FHI har levert det medisinske grunnlaget - hvilke risikopersoner som skal identifiseres.

Filtrere ut pasienter

Det er kommunene som har ansvaret for vaksineringen og at den skjer i tråd med nasjonale retningslinjer og prioriteringer. Kommunene kan inkludere fastlegene hvis de ønsker det. Oppgaver knyttet til arbeidet vil være å identifisere pasienter i risikogrupper som prioriteres.

For å finne enkeltpersoner og kalle dem inn til vaksinasjon er hovedkriteriene i den første fasen alder og beboere på sykehjem. Det er informasjon kommunene allerede har tilgang til. Når det gjelder kriterier knyttet til helsetilstanden til personer under 65 år, vil samarbeid med fastlegene for å finne frem til pasientene bli viktig.

– Hvordan fungerer verktøyet?

FILTRERE: – Dette verktøyet fungerer slik at det er mulig å filtrere ut pasienter som er i risikogruppene. Så istedenfor å ha en liste på 1500 pasienter, så kan man filtrere den ned til noen hundre, sier Anne-Lise Baardsgaard, prosjektleder for EPJ-løftet i Direktoratet for e-helse. Foto: Direktoratet for e-helse
FILTRERE: – Dette verktøyet fungerer slik at det er mulig å filtrere ut pasienter som er i risikogruppene. Så istedenfor å ha en liste på 1500 pasienter, så kan man filtrere den ned til noen hundre, sier Anne-Lise Baardsgaard, prosjektleder for EPJ-løftet i Direktoratet for e-helse. Foto: Direktoratet for e-helse

– Dette verktøyet fungerer slik at det er mulig å filtrere ut pasienter som er i risikogruppene. Så istedenfor å ha en liste på 1500 pasienter, så kan man filtrere den ned til noen hundre. Deretter er det nødvendig for fastlegene å gå gjennom manuelt for å benytte sin kjennskap til pasientene for en endelig prioritering, sier Baardsgaard.

Kommuniserer gjennom Helsenorge

Alle EPJ-leverandørene har signert kontrakt og er i gang med utvikling.

Verktøyet er utviklet slik at pasienter nå kan varsles gjennom Helsenorge.

– I de EPJ-systemene som er integrert i Helsenorge, som er flere av leverandørene, vil det nå være mulig å kontakte pasienter gjennom Helsenorge og unngå sms. Det er en fordel med tanke på personvern, sier Baardsgaard.

Fastlege Jan Robert Johannessen ved Hinnatrekanten legesenter, har som brukerrepresentant i EPJ-løftet bidratt i utviklingen.

– Mitt og andre brukerrepresentanter sitt bidrag i utviklingen har vært å «oversette» FHI sine risikogruppekriterier til en beskrivelse som leverandørene kan legge til grunn når de skal lage løsningen. I hovedsak plukke ut hvilke diagnosekoder, legemidler og blodprøveverdier de bør søke etter for å finne pasienter som møter en eller flere risikokriterier. En annen del av jobben har vært å formidle behov for prosess støtte i vurderingsarbeidet, informasjon og innkalling av pasient og det videre oppfølgingsarbeidet for å sikre korrekt vaksinering i flere omganger, skriver Johannessen i en e-post til Dagens Medisin.

– Hvordan gjør systemet det lettere å finne prioriterte pasienter som er i risikogrupper?

– De ulike journalsystemene har ulike utgangpunkt og vil derfor ikke klare å levere samme løsning. Men en grunnleggende funksjon vil være at uttrekkene sorterer bort alle pasienter på fastlegelisten som ikke møter de aktuelle søkekriteriene. Dette vil redusere antallet pasienter man må vurdere manuelt betraktelig. Man vil så måtte gjøre en manuell gjennomgang av listene. Sortere ut de som har utløst treff på feil grunnlag (falsk positive) og melde inn dem man ser ikke blir funnet (falsk negative). Man vil få varierende funksjonalitet for dette. De beste løsningene vil ha funksjoner for å understøtte sorteringsarbeidet, kommunikasjon med pasienten via Helsenorge og logistikken rundt vaksinering i flere omganger.

– Er systemet brukervennlig?

– Det må jo bli opp til brukerne å avgjøre. Det er svært liten tid til å teste og raffinere funksjonaliteten, vi fokuserte på å få inn det mest essensielle og sikre kjernefunksjonene. Så vil vi nok gjøre oss viktige erfaringer for videre forbedringsarbeid.

Seksjonssjef for primærhelsetjeneste og e-helse i Legeforeningen skriver til Dagens Medisin at dette er noe de har jobbet for i mange år.

– Legeforeningen har i mange år arbeidet for å få på plass slike risikouttrekksverktøy for vaksinasjon, helt siden starten av Svineinfluensaepidemien i 2009. Vi er derfor svært glade for at dette nå kommer på plass

– Unngår dyre private sms-løsninger

Jørgen Gilberg, markedsansvarlig i EPJ-leverandøren PRIDOK, sier til Dagens Medisin at verktøyet bidrar til effektivitet i vaksineringen.

– Det er et enkelt verktøy for å dra diagnosegrupper, grupper som er i kritisk risiko og dem som er i risiko, ut av pasientlisten. Som igjen gjør det enkelt å kalle inn dem som prioriteres.

Gilberg sier at for kommuner som bruker deres system vil få muligheten til å få klare prioriteringslister over innbyggerne.

– Det som er flott med den nye løsningen er at de kommuner som bruker vårt system, kan nå lese inn lister fra fastlegene og dermed få en klar prioriteringsliste på innbyggere i egen kommune. Det er helt strålende og bidrar til effektivitet i vaksineringen.

– Slik unngår man å bruke dyre private sms-løsninger. All kommunikasjon går via Helsenorge-plattformen og alt er journalført og integrert, sier Gilberg.

Powered by Labrador CMS