Illustrasjon: GettyImages Foto:

Illustrasjon: GettyImages

Foto:

FHI har startet arbeid for å overvåke symptomer på korona

Folkehelseinstituttet har opprettet ett såkalt «symptometer» – en kontinuerlig spørreovervåkning sendt ut til 150.000 som skal gi en indikasjon på koronasymptomer i befolkningen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

– Vi håper at disse dataene vil være nyttige også på et lavere geografisk nivå, som for fylker og store kommuner, sier Trine Hessevik Paulsen, lege i spesialisering ved Folkehelseinstituttet.
– Vi håper at disse dataene vil være nyttige også på et lavere geografisk nivå, som for fylker og store kommuner, sier Trine Hessevik Paulsen, lege i spesialisering ved Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttet (FHI) skriver på sine nettsider at de nå har invitert 150.000 deltakere til å delta det nyopprettede overvåkningsprosjektet, som skal gi muligheten til å følge med på symptomer i befolkningen.

Skal speile befolkningen
Målet med undersøkelsen er å speile befolkningen på alder, kjønn, hvor de bor og fødeland. De inviterte er trukket tilfeldig fra Folkeregisteret.

Alle som sier ja til å delta i undersøkelsen vil få et ukentlig spørreskjema for å melde inn om de har hatt symptomer som kan skyldes covid-19.  

FHI skriver at de vil oppdatere resultater fra undersøkelsen ukentlig på sine nettsider. I tillegg vil informasjonen inngå i ukerapporten på covid-19, og kommunehelsetjenestens nettside Sykdomspulsen.


– Viktig med oppslutning

– Symptometer er et verdifullt supplement til den øvrige overvåkingen av koronavirusepidemien i Norge. Det fanger opp symptomer i befolkningen uavhengig av testing og annen kontakt med helsetjenesten, sier lege i spesialisering Trine Hessevik Paulsen ved Folkehelseinstituttet (FHI) i pressemeldingen om syptomovervåkningen.

– Vi håper at så mange som mulig av de inviterte ønsker å delta. God oppslutning vil føre til at man i større grad kan stole på at resultatene stemmer overens med smittesituasjonen i Norge, både lokalt og nasjonalt, sier Hessevik Paulsen.   


– Bedre sanntidsoversikt
– Grunnen til at vi har satt i gang med dette prosjektet, er at vi ønsker å få bedre sanntidsoversikt over bunnen av sykdomspyramiden når det gjelder koronavirus. Dette er informasjon som FHI ikke får innblikk i gjennom de andre verktøyene som allerede er i bruk i overvåkingen av koronavirus i Norge, sier Hessevik Paulsen til Dagens Medisin.

Hun viser til at oversikten denne typen spørreundersøkelse gir, har den fordelen at den er uavhengig av at folk oppsøker helsetjenesten, testsentre eller legges inn på sykehus. Hessevik Paulsen sier at det nok kan sammenlignes med opinionsundersøkelser, under politiske valg.

– Vi håper at disse dataene vil være nyttige også på et lavere geografisk nivå, som for fylker og store kommuner. Målsetningen er at informasjonen fra dette verktøyet skal støtte responsen mot covid-19. Vi er spente på hvor nyttig det vil være.  Vi håper at en tredjedel av dem som vi har sendt ut spørreskjema til vil takke ja. Da vil vi sitte igjen med 1 prosent av Norges befolkning. Vi tror at det vil gi en god indikasjon på symptomtrykket i befolkningen.


«Influmeter»
Hessevik Paulsen peker på at denne modellen for symptom-overvåking er vanlig i mange land over hele verden, men at det er første gang man undersøker symptomer med et slikt spørrebarometer i Norge.

– I Danmark, for eksempel, har de et «influmeter». Der er det et kjent verktøy for å overvåke influensa.

Hun mener det vil være nyttig å få erfaringer med et slikt verktøy for å overvåke sykdom. – Vi vil vurdere om denne typen symptomdata kan være nyttige også i fremtidig overvåking av smittsomme sykdommer, for eksempel for rutineovervåking av influensa, eller i utbruddshåndtering. Infrastrukturen vi nå etablerer kan gjenbrukes. Dette er erfaringer som vi er veldig spente på.

Powered by Labrador CMS