ANBEFALER IKKE ENDRING: Legemiddelverket mener flere og til dels motstridende teorier om økt risiko for Covid-19-sykdom ved bruk av ulike legemidler foreløpig ikke gir grunnlag for å endre behandling. Illustrasjon: Getty Images Foto:

SLV: Advarer mot å endre behandling på svakt grunnlag

Legemiddelverket mener det ikke grunnlag for å anbefale endring i  legemiddelbehandlingen av flere pasientgrupper basert på påstander og teorier om Covid-19-sykdommen. 

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Den norske legemiddelmyndigheten skriver på sine nettsider at det finnes flere ulike teorier om hvordan legemiddelbruk kan påvirke risikoen for å få den nye sykdommen Covid-19.

På lik måte som et forkjølelsesvirus binder den nye koronaviruset SARS-CoV-2 seg til og trenger inn i cellene gjennom reseptoren ACE2. Proteinet finnes hovedsakelig i lungene, blodkarene og tynntarmen.

Teori 1: Økt mengde hjelper viruset
Ifølge Legemiddelverket (SLV) går én av teoriene ut på at økt mengde av dette proteinet gjør det lettere for SARS-CoV-2 å binde seg til cellene.

Flere legemidler er kjent for å øke mengden av ACE2 i kroppen. Dette gjelder ifølge SLV blant annet blodtrykksmedisiner som ACE-hemmere og angiontensin-II-reseptorblokkere (ARBs), diabeteslegemidler av typen glitazoner og ibuprofen, som er et betennelsesdempende, smertestillende og febernedsettende legemiddel.

Teori 2: Beskytter lungene mot skade
Samtidig viser SLV til en annen til dels mostridende teori, som sier at ACE2-reseptoren kan beskytte lungene mot skade. 

«Bakgrunnen for dette er at ACE2 bidrar i dannelsen av angiotensin II som blant annet fører til sammentrekning av blodårer og som sammen med andre virkninger kan bidra til å beskytte lungene», skriver SLV, som også opplyser at det er planlagt å studere effekten av legemiddelet losartan (en ARB) ved Covid-19.

SLV: Ikke grunnlag for å anbefale endring

SLV råder nå leger og pasienter mot å endre behandling med de nevnte legemidlene for disse pasientgruppene på det de kaller et «svakt grunnlag».

«Legemiddelverket vil følge studier knyttet til disse problemstillingene tett, og oppdatere behandlingsråd ved behov».

Powered by Labrador CMS