GLAD: – Dette er virkelig en stor og gledelig nyhet, sier forsker Hans Petter Eikesdal, her avbildet på ESMO i Barcelona i 2019. 

Foto: Lasse Moe

Lever 12 måneder lenger

Nye forskningsdata viser en tydelig effekt av brystkreft-behandling. – Dette bekrefter at norske myndigheters godkjennelse var riktig, sier overlege og professor Hans Petter Eikesdal.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

ESMO (Dagens Medisin): Lørdag ble resultater fra MONALEESA-2-studien lagt frem under den europeiske kreftkongressen ESMO. Dataene ble sluppet i et såkalt «late breaking abstract».

Resultatene viser at pasienter med mestastisk hormonfølsom brystkreft som fikk en CDK4/6-hemmer lagt til i førstelinjebehandling, hadde signifikant lengre totaloverlevelse. Funnene gjelder post-menopausale kvinner med HER2-negativ brystkreft.

– Dette er virkelig en stor og gledelig nyhet, idet man nå viser 12 måneders forlenget totaloverlevelse for pasienter med metastatisk hormonfølsom brystkreft som får en aromatasehemmer sammen med CDK4/6 hemmeren ribociclib, sier overlege og professor Hans Petter Eikesdal ved Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen til Dagens Medisin.

Resultatene utgår fra data om 668 pasienter. Pasientene fikk aromatasehemmeren letrozole sammen med CDK4/6-hemmeren ribociclib eller letrozole sammen med placebo.

– Riktig avgjørelse

Behandlingen er allerede tatt i bruk i Norge, basert på tidlige data.

– Dette bekrefter at norske myndigheters godkjennelse av slik behandling basert på tidligere PFS-data [progresjonsfri overlevelse red.anm.] var riktig, og at dette er en foretrukne førstelinjes behandlingen for pasienter med nyoppdaget, hormonfølsom og metastatisk brystkreftsykdom, sier Eikesdal.

Interessekonflikter:

Hans Petter Eikesdal opplyser at han har holdt foredrag og sittet i advisory boards for Novartis, Pfizer og Eli Lilly som selger CDK4/6 hemmere i Norge.

Powered by Labrador CMS